สังฆมณฑลอุดรธานี

 

1.

อนุสรณ์ 100 ปี แห่งการแพร่ธรรมในสังฆมณฑลฯ

 

2.

DIOCESE  OF  UDON THANI  THAILAND

 

3.

สารสังฆมณฑลฯ ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม

 

4.

สารสังฆมณฑลฯ ปีแม่พระ(ฉบับพิเศษ)

 

5.

รายงานประจำปี 

2000 - 2003

6.

ใบแต่งตั้งของสังฆมณฑลฯ

 

7.

25 สถานฝึกอบรมสันติราช 1 (บ้านเณรสันติราช 1 ) 

1981-2006

8.

อุดมสาร ประวัติวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู  

2006

9.

อุดมศานต์  ประวัติฯพณฯ คลาเรนซ์  เจ.ดูอาร์ต    

1982