องค์ที่ 81-100

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 91 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซาคารี (Pope St. Zachary ค.ศ.741-752) Written by หอจดหมายเหตุ 1038
องค์ที่ 92 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 2 (Pope Stephen II ค.ศ.752-757) Written by หอจดหมายเหตุ 1185
องค์ที่ 93 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโล ที่ 1 (PopeSt. Paul I ค.ศ.757-767) Written by หอจดหมายเหตุ 1027
องค์ที่ 94 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 3 (Pope Stephen III ค.ศ. 768-772) Written by หอจดหมายเหตุ 1144
องค์ที่ 95 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 1 (Pope Adrian I ค.ศ.772-795) Written by หอจดหมายเหตุ 1086
องค์ที่ 96 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 3 (Pope St. Leo III ค.ศ.795-816) Written by หอจดหมายเหตุ 1954
องค์ที่ 97 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 4 (Pope Stephen IV ค.ศ.816-817) Written by หอจดหมายเหตุ 1371
องค์ที่ 98 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปัสกัล ที่ 1 (Pope St. Paschal I ค.ศ.817-824) Written by หอจดหมายเหตุ 1307
องค์ที่ 99 สมเด็จพระสันตะปาปาเอวเยน ที่ 2 (Pope Eugene II ค.ศ.824-827) Written by หอจดหมายเหตุ 1397
องค์ที่ 100 สมเด็จพระสันตะปาปาวาเลนไทน์ (Pope Valentine ค.ศ.827) Written by หอจดหมายเหตุ 1402

Page 2 of 2