องค์ที่ 81 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 2 (Pope St. Benedict II ค.ศ.684-685)

 

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 2

(Pope St.Brnedict II ค.ศ.684-685)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ได้ชื่อว่ามีความสามารถทางดนตรีและพระคัมภีร์อย่างยิ่ง พระองค์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 2 ในกลางปี ค.ศ. 683 แต่กว่าจะได้รับคำรองรับจากจักรพรรดิของไบเซนไทน์ก็ต้องรอไปร่วมปีคือ วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 684 กล่าวกันว่าพระองค์เป็นนักเรียนของพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 1 (มหาสมณะ) ขณะศึกษาอยู่ที่กรุงโรมนักบวชคณะเบเนดิกตินก็อ้างว่าท่านเป็นสมาชิกของคณะ สมัยปกครอง 6 ปี พระองค์ได้ทำสิ่งที่สำคัญหลายอย่าง เช่น พระองค์ได้ขอให้จักรพรรดิอนุมัติให้ผู้แทนของจักรพรรดิที่อยู่ที่ราเวนนา (อิตาลี) เป็นผู้ออกคำรับรองการแต่งตั้งพระสันตะปาปาได้ แทนที่จะต้องรอจากคอนสแตนติโนเปิลอย่างในอดีต จักรพรรดิคอนสแตนตินเองก็ให้ความเคารพพระองค์ยิ่ง และได้ขอให้พระสันตะปาปาเป็นวิญญาณรักษ์ของบรรดาเจ้าชายทั้งหลายของพระองค์ ทรงได้สร้างและบูรณะวัดต่างๆ ที่เสียหายให้ใช้การได้รวมทั้งได้เปลี่ยนวิหารปันเธออน (Pantheon) มาเป็นโบสถ์อุทิศเพื่อเป็นเกียรติแด่แม่พระและบรรดามรณสักขี พระองค์ได้ช่วยพระอัยการมาร์คาริอุสและอันทิโอกกลับมาสู่ทางคำสอนที่ถูกต้อง หลังจากที่หลงผิดกับคำสอนของลัทธิโมโนเทลิลิสต์พระองค์สิ้นพระชนม์วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 685 ที่กรุงโรม