องค์ที่ 83 สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน (Pope Conon ค.ศ.686-687)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน
 
(Pope Conon  ค.ศ. 686-687)
 
พระองค์เป็นบุตรของนายทหารที่ชื่อตราเซียน ได้รับการศึกษาที่เกาะซิชิลี เดินทางมาโรมและบวชเป็นพระสงฆ์ที่โรม เมื่อพระสันตะปาปายอห์นที่ 5 สิ้นพระชนม์ นายทหารเข้าควบคุมประตูมหาวิหารลาเตรัน เหตุการณ์เป็นไปได้ว่าจะมีการเลือกพระสันตะปาปาซ้อนหลังจากประนีประนอมกัน  คณะนักบวชและทหารตกลงเลือกท่านโคนอน พระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาและได้รับคำรับรองจากจักรพรรดิในวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 686
 
สมัยปกครองของพระองค์ทรงสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับจักรพรรดิจัสติเนียนที่ 2 จักรพรรดิเองก็มีมิตรไมตรีที่ดีต่อสถาบันพระสันตะปาปา ทั้งยังยินดีลดภาษีที่เรียกเก็บให้น้อยลง ระหว่างสมัยปกครองของพระองค์ มีบันทึกความสัมพันธ์กับนักบุญคิลเลียน (St.Killian) ธรรมทูตชาวไอริชที่มีชื่อเสียงแห่งยุค ประเทศไอร์แลนด์ เป็นภาพลักษณ์แห่งนักบุญและนักปราชญ์ ซึ่งท่องไปทั่วทวียุโรป นำพระเยซูเจ้าแก่คนหลายพันคน นักบุญคิลเลียนตั้งใจจะมาเฝ้าพระสันตะปาปายอห์น ที่ 5 แต่เมื่อเดินทางมาถึงพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว พระสันตะปาปาโคนอนจึงให้มีการต้อนรับท่านอย่างสง่างาม และยังสถาปนาท่านเป็นสังฆราชก่อนจะส่งไปแพร่ธรรมในประเทศเยอรมัน
 
พระองค์ได้รับเลือกเมื่อพระชนมายุมากและทรงประชวรในเวลาต่อมา ก่อนจะสิ้นพระชนม์ในเดือนกันยายน ค.ศ. 687 พระศพฝังไว้ ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร