องค์ที่ 87 สมเด็จพระสันตะปาปาซิซินนิอุส (Pope Sisinnius ค.ศ.708)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาซิซินนิอุส

(Pope Sisinnius  ค.ศ. 708)
 
พระองค์เป็นชาวซีเรียโดยกำเนิด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในราวเดือนตุลาคม ค.ศ. 707 แต่กว่าจะได้รับคำรับรองจากไบเซนไทน์ก็ต้องรอไปถึง 15 มกราคม ค.ศ. 708 เนื่องจากผู้แทนจักรพรรดิทำเรื่องให้ล่าช้า เมื่อได้รับคำรับรองแล้วพระองค์ก็มีชีวิตอยู่ไม่กี่สัปดาห์ก็สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 708 เล่าว่าเมื่อได้รับแต่งตั้งนั้นพระองค์มีอายุมากแล้ว และเมื่อคำรับรองมาถึงพระองค์ก็ประชวรหนักถึงขนาดไม่สามารถยกช้อนเสวยอาหารได้ ระหว่างสมัยปกครองพระองค์ถูกคุกคามโดยพระสังฆราชแห่งราเวนนา กองทัพลอมบาร์ดและชาวมุสลิม พระองค์สั่งให้สร้างกำแพงกรุงโรมให้แข็งแรงเพื่อป้องกันภัยจากศัตรู ภารกิจในฐานะพระสันตะปาปาของพระองค์นั้น เท่าที่ทราบพระองค์ได้บวชพระสังฆราชแห่งคอร์ซิกาเท่านั้นเอง พระองค์สิ้นพระชนม์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 708 พระศพฝัง ณ สุสานภายในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร