องค์ที่ 90 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 3 (Pope St. Gregory III ค.ศ.731-741)

 

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 3

(Pope St.Gregory III  ค.ศ. 731-741)

 
พระองค์เป็นคนเชื้อสายซีเรีย มีชื่อเดิมว่า ยอห์น เป็นผู้ที่มีความรู้สูง ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่โรม ผู้คนยอมรับนับถือพระองค์มาก เลือกพระองค์ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาระหว่างร่วมขบวนแห่พระศพพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 2 จึงได้เลือกชื่อพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 3 ในการดำรงตำแหน่ง พระองค์ได้สืบทอดงานของพระสันตะปาปาองค์ก่อน โดยดำเนินนโยบายเดิมและต่อต้านอิทธิพลของฝ่ายรัฐที่เข้ามาก้าวก่ายในกิจการพระศาสนจักร พระองค์ต่อต้านแนวคิดเรื่องการเคารพรูปเท็จเทียมของฝ่ายไบเซนไทน์ โดยประณามความคิดผิดหลงนั้นในสังคายนาที่โรมในปี ค.ศ. 731 ทำให้จักรพรรดิไม่พอใจพระองค์มาก จึงมีคำสั่งให้ยึดสมบัติพระศาสนจักรในเขตแคว้นคาลาเบรียและซิซิลี นอกนั้นยังสั่งโอนอำนาจของพระสันตะปาปาเหนือแคว้นคาลาเบรียและซิซิลี ให้อยู่ภายใต้อำนาจของพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 3 ทรงสนับสนุนกิจการแพร่ธรรมมาก พระองค์ได้ส่งนักบุญวิลลิบอร์ลไปสมทบกับนักบุญโบนิฟาส เพื่อแพร่ธรรมเขตยุโรปเหนือ  (เยอรมัน) พระองค์ปรารถนาจะปลดปล่อยอิตาลีจากแอกของไบเซนไทน์ 
 
เมื่อสร้างกำแพงล้อมโรม (เริ่มโดยพระสันตะปาปาเกรโกร ที่ 2) เสร็จแล้ว พระองค์ได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาร์ล เลอมาญ กษัตริย์ของฝรั่งเศส ในยุคนั้น (ค.ศ. 716-741) เพื่อคานอำนาจของพวกลอมบาร์ดและไบเซนไทน์ ความขัดแย้งด้านการเมืองดำเนินเรื่อยมาในสมัยของพระองค์ 
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 741 ท่ามกลางภาวะยากลำบากทางด้านการเมืองนี้เอง