องค์ที่ 61 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 3 (Pope John III ค.ศ.561-574)

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 3
 
(Pope John III  ค.ศ. 561-574)
 
นักประวัติศาสตร์คิดว่า พระองค์คงเป็นบุตรของวุฒิสมาชิกโรมที่ชื่อคาเตลีนุส (Catelinus) อย่างไรก็ตามถือว่าพระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด พระองค์ได้รับเลือกจากบรรดาพระสงฆ์ที่โรม ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแทนพระสันตะปาปาเปลาจีอุสที่สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 561 กระนั้นก็ตามก็ถูกกดดันให้รอคำรับรองจากจักรพรรดิจัสติเนียนผู้ซึ่งได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับอำนาจของพระสันตะปาปามากยิ่งขึ้น ซึ่งกว่าคำรับรองอย่างเป็นทางการของจักรพรรดิจะมาถึงก็ใช้เวลาหลายเดือน ระหว่างสมัยปกครองของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยปัญหาทางการเมือง เป็นช่วงที่กองทัพของพวกลอมบาร์ดชาวเยอรมันที่อาศัยทางตอนเหนือของอิตาลีพยายามรุกเข้ามาในโรม ทำลายหลักฐานที่บันทึกความเป็นไปของสมัยปกครอง ขณะเดียวกันทางไบเซนไทน์เองก็พยายามเข้ามามีอำนาจเหนือโรม พระสันตะปาปายอห์นต้องหลบหนีการสังหารจากพวกลอมบาร์ดไปทางใต้ที่เนเปิล จากที่นี่พระองค์ได้ขอความช่วยเหลือไปยังไบเซนไทน์และได้รับความช่วยเหลือโดยจักรพรรดิจัสติเนียน ส่งนายพลนาร์เซส (Narses) และกองทัพมาช่วยต่อต้านพวกลอมบาร์ด ในปี ค.ศ. 571 กระนั้นก็ตามชาวโรมก็ไม่ได้ยินดีกับการมาของกองทัพไบเซนไทน์ (กรีซ) เกิดการจลาจลขึ้น และมีเสียงเล่าลือกันว่านายพลนาร์เซสได้สมรู้ร่วมคิดไม่ซื่อสัตย์ต่อพระสันตะปาปาไปร่วมมือกับพวกลอมบาร์ด
 
พระสันตะปาปายอห์นจึงต้องหลบหนีออกจากโรมไปอยู่นอกเมืองที่วัดนักบุญบูติอุสและวาเลเรีย จากที่นี่พระองค์ได้ใช้เป็นสถานที่ปกครองพระศาสนจักรในยุคนั้น และเป็นเหมือนที่ทำงานของพระสันตะปาปา จนกระทั่งนายพลนาร์เซสสิ้นชีวิตลงในปี ค.ศ. 573 และพระสันตะปาปายอห์นเองก็สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 573 เช่นกัน สรุปแล้วสมัยปกครองของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 3 นั้นเต็มไปด้วยปัญหาเป็นต้นทางการเมือง