องค์ที่ 63 สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุส ที่ 2 (Pope Pelagius II ค.ศ.579-590)

สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุส ที่ 2
 
(Pope Pelagius II  ค.ศ. 579-590)
 
พระองค์เป็นชาวโรมเชื้อสายกอธส์ (Goths) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 579 ขณะที่พวกลอมบาร์ดยังล้อมกรุงโรมอยู่ พระองค์พยายามขออนุญาตเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพื่อเดินทางไปรายงายตัวต่อจักรพรรดิไบเซนไทน์ แต่ก็ถูกขัดขวางโดยพวกลอมบาร์ดที่ล้อมเมืองไว้ไม่ให้เดินทาง การรายงานตัวและขอคำรับรองจากจักรพรรดิไบเซนไทน์ที่คอนสแตนติโนเปิลนี้ ดูเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วสำหรับพระสันตะปาปาองค์ใหม่ เมื่อถูกขัดขวางพระองค์จึงทรงดำเนินพิธีการแต่งตั้งตัวเองที่โรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 579 โดยไม่มีคำรับรองจากจักรพรรดิ สมัยปกครองของพระองค์ได้มีความพยายามปลดปล่อยโรมจากอำนาจของกองทัพลอมบาร์ดโดยขอกองทัพจากไบเซนไทน์มาช่วยแต่ก็ไร้ผล พระองค์จึงไปติดต่อกองทัพจากพวกแฟรงค์ (ฝรั่งเศส) มาช่วยแต่ก็ไม่ได้ผล พระองค์พยายามให้พวกวิซิกอธ (Visigoth) ได้มีการเจรจาสงบศึกกับพวกลอมบาร์ดผ่านทาตัวแทนของจักรพรรดิไบเซนไทน์ที่อยู่ประจำที่ราเวนนาเป็นผลสำเร็จ นำสันติกลับมาสู่โรมอีกครั้งแม้จะเป็นระยะสั้นก็ตาม พระสันตะปาปาเปลาจีอุสเป็นผู้หนึ่งที่คัดค้านความกดดันจากพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล ให้ถือว่าอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิลคือสกลสังฆบิดร (Ecumenical Patriarch หมายถึง พระอัยกาผู้ประสานงานระหว่างผู้นำศาสนา) เพราะนั่นมีความหมายเป็นนัยว่า พระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล คือผู้นำพระศาสนจักรทั่วโลกไปโดยปริยาย นอกจากนั้นพระองค์ยังเรียกร้องให้พระสงฆ์และพระสังฆราชถือโสดด้วย
 
พระสันตะปาปาเปลาจีอุส ที่ 2 สิ้นพระชนม์ในราวกลาง ปี ค.ศ. 590 จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งนำความเสียหายแก่กรุงโรมอย่างมาก (ปี ค.ศ. 589 พระองค์ได้ส่งนักบุญโคลัมบาและคณะไปเป็นธรรมทูตในแคว้นโกล ในปี ค.ศ. 590 ได้ตั้งอารามแห่งแรกที่อัญกราย และได้แพร่ไปยังที่อื่นๆ ต่อ)