องค์ที่ 69 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 5 (Pope Boniface V ค.ศ.619-625)

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 5
 
(Pope Boniface V  ค.ศ. 619-625)
 
พระองค์เป็นชาวเนเปิลโดยกำเนิด เมื่อพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุสสิ้นพระชนม์ เกิดปัญหาหลายอย่างทำให้ช่วงเวลาของการแต่งตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่เลื่อนออกไปปีกว่า จึงสามารถแต่งตั้งพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 5 ดำรงตำแหน่งแทนในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 619
 
สมัยปกครองของพระสันตะปาปาองค์นี้ เกิดปัญหาการเมืองหนักหน่วงทางด้านไบเซนไทน์ คือ นายพลเอเลอูตรีอุสเป็นกบฏพาพวกทหารของตน แข็งเมืองแต่ภายหลังตนเองถูกทหารคนสนิทฆ่าตายความวุ่นวายจึงได้ยุติลง มีผลกระทบต่อพระสันตะปาปาทางโรมด้วย พระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 5 ทรงเป็นผู้เริ่มคิดให้มีเขตศักดิ์สิทธิ์ในวัดขึ้น เพื่อให้เห็นการแยกพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีออกจากฆราวาสผู้ร่วมพิธีอย่างชัดเจน พระแท่นเองก็ยกสูงขึ้นทำให้รู้สึกว่าสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ นอกนั้นพระองค์ยังมีบทบาทในการเผยแผ่คริสตศาสนาไปประเทศอังกฤษบริเวณอาณาจักรแองโกลแซกซอน จึงได้เชื่อว่าเป็นผู้รักพระศาสนจักรอังกฤษมากอีกด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์ในกลางปี ค.ศ. 625