องค์ที่ 43 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเชเลสทีน ที่ 1 (Pope St. Celestine I ค.ศ. 422-432)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเชเลสทีน ที่ 1
 
(Pope St. Celestine I  ค.ศ. 422-432)
 
พระองค์เกิดที่แคว้นคัมปานีอาในอิตาลี รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรที่โรม และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 422 ตลอด 10 ปี แห่งสมัยปกครองทรงเผชิญกับการต่อต้านศาสนานอกรีตหลายลัทธิ ทรงเป็นผู้ต่อต้านลัทธิเพลาเจียนที่แข็งขันอีกองค์หนึ่ง เป็นเพื่อนกับนักบุญออกัสติน ทั้งสองติดต่อกันทางจดหมายอยู่เนือง ๆ ในวันสิ้นพระชนม์ของนักบุญออกัสติน ในปี ค.ศ. 430 นั้น พระองค์ทรงประพันธ์คําไว้อาลัย แด่เพื่อนผู้นี้อย่างดี  ไม่ทรงยอมอ่อนข้อให้กับเนสตอรีอุส (Nestorius) ในเรื่องคําสอนผิดหลงของเขา ทรงเตือนให้เขาเลิกล้มสอนคําสอนผิดๆ หากไม่เลิกพระองค์จะขับออกจากพระศาสนจักร พระองค์ได้ส่งตัวแทนสามคนไปร่วมประชุมสังคายนาสากลที่เอเฟซัส และสังคายนาที่นี่ได้ประณามคําสอนผิดหลงของเนสตอรีอุส และขับเขาออกจากพระศาสนจักรด้วย  พระองค์เป็นผู้บวชนักบุญปัลลาดิอุส และส่งให้ไปแพร่ธรรมที่ไอร์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 431 แต่เป็นการแพร่ธรรมระยะสั้น หลายคนเชื่อว่าพระองค์ได้ส่งนักบุญแพทริคไปไอร์แลนด์ เพื่อต่องานของนักบุญปัลลาดิอุส (Palladius) ด้วย
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 432 ชาวไอริชระลึกถึงนักบุญเซเลสทีน ในวันที่ 6 เมษายน