องค์ที่ 48 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2 (Pope St. Felix II ค.ศ. 483-492)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2
 
(Pope St. Felix II  ค.ศ. 483-492)
 
พระองค์เกิดในตระกูลขุนนางชาวโรมรับราชการมานาน แต่งงานได้ไม่นานภรรยาก็เสียชีวิต จึงหันหน้าเข้าอาราม และเรียนจนได้บวชเป็นสงฆ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 483 โดยอาศัยแรงสนับสนุนของบาซิลลิอุส ขุนนางทรงอำนาจในยุคนั้น เมื่อดำรงตำแหน่งก็เผชิญปัญหาในยุคสมัยนั้นไปพร้อมกัน นั่นคือความขัดแย้งเรื่องความเชื่อจักรพรรดิเซโนแห่งโรมตะวันออกได้สนับสนุนลัทธิโมโนฟิซิต และได้มีพระราชสาสน์ Henotikon เพื่อหวังให้พระศาสนจักรคืนดีกับกลุ่มเฮเรติกดังกล่าวแต่พระสันตะปาปาเหนือเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ โดยถือว่าจักรพรรดิไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายเรื่องความเชื่อ แม้จักรพรรดิจะมีพระประสงค์ดีแต่ผลกลับไม่เป็นดังที่หวัง กลายเป็นว่ายิ่งก่อให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นในระหว่างพระศาสนจักร พระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 2 ได้ส่งทูตไปอัญเชิญพระสังฆราชอาคาซีอุสแห่งคอนสแตนติโนเปิล ที่สอนเรื่องผิดๆ ดังกล่าวมายังกรุงโรมเพื่อหารือและพยายามแก้ไขปัญหา แต่ปรากฏว่าทูตของพระองค์กลับทำให้พระองค์เสียพระทัย เพราะพวกเขากลับไปยอมรับคำสอนและเข้าข้างอาคาซีอุสพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้จักรพรรดิทางตะวันออกนั้น ถอดผู้ก่อปัญหาในเรื่องนี้ออกจากตำแหน่งสังฆราช ไม่ว่าจะเป็นพระอัยกาอาคาซีอุสแห่งคอนสแตนติโนเปิล หรือปีเตอร์มองกุสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากจักรพรรดิพระสันตะปาปาจึงเรียกประชุมสงฆ์ใน ปี ค.ศ. 484 ประณาม และขับทั้งทูตของพระองค์และอาคาซีอุสออกจากพระศาสนจักร และโปรดให้นักพรตกลุ่มหนึ่งนำสมณสาสน์ขับไล่นั้นไปมอบให้อาคาซีอุส นักพรตกลุ่มนี้ก็ร้อนรนเกินไปเมื่อเห็นว่าอาคาซีอุสไม่ยอมรับสาสน์ จึงนำสมณสาสน์นั้นไปกลัดไว้ที่อาภรณ์มิสซาของอาคาซีอุสขณะกำลังทำมิสซากระนั้นก็ตามอาคาซีอุสและพวกก็ไม่สนใจในคำประณามและการขับนี้ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิอีกด้วย
 
ตรงจุดนี้เอง จึงเป็นต้นกำเนิดของเฮเรติกอาคาซีอุส และกลายเป็นสาเหตุของการแบ่งแยกพระศาสนจักรเป็นพระศาสนจักรตะวันออกและตะวันตกขึ้นครั้งแรก พระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 2 ได้ช่วยเหลือกลุ่มคริสตชนทางแอฟริกาให้พ้นจากการกดขี่ และช่วยก่อสร้างวิหารต่างๆ หลังจากที่ถูกทำลายในระหว่างการเบียดเบียนของจักรพรรดิวันดาลส์ (Vandals) ผู้นับถือลัทธิอาเรียนนิซึม ภาพลักษณ์ของพระสันตะปาปาพระองค์นี้คือ เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมาและกล้าหาญ คุณลักษณะเดียวกับพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 1 พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 492 หลังจากปกครองพระศาสนจักรนานถึง 9 ปี