องค์ที่ 50 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 2 (Pope Anastasius II ค.ศ.496-498)

สมเด็จพระสันตะปาปาอานัสตาซีอุส ที่ 2
 
(Pope Anastasius II  ค.ศ. 496-498)
 
พระองค์เกิดที่โรม บิดาเป็นพระสงฆ์ชื่อเปโตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 496 พระองค์รับช่วงความขัดแย้งต่อจากพระสันตะปาปาองค์ก่อนคือ เรื่องความแตกแยกกับพระศาสนจักรตะวันออก ในปัญหาของอาคาซีอุสซึ่งถูกขับออกจากพระศาสนจักรใน ค.ศ. 484 โดยพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 2 พระองค์มีน้ำใจดีพยายามสานความเข้าใจกัน แต่หลายคนไม่เห็นด้วยกับท่าทีของพระองค์ที่ส่งพระสังฆราชสององค์เป็นทูตไปคอนสแตนติโนเปิล พร้อมจดหมายที่พยายามไกล่เกลี่ยและคืนดีกันจนกลายเป็นปัญหาของโรมเอง หลานคนกล่าวหาว่าพระองค์ทรยศต่อสถาบันพระสันตะปาปา ดันเตนักเขียนชื่อดังที่เขียนหนังสือชื่อ Inferno ก็เขียนไว้ว่าหลุมศพของพระสันตะปาปาอานัสตาซีนุสอยู่ในนรกคำร่ำลือที่ไม่น่าเชื่อถือนักกล่าวว่า พระองค์ถูกโฟซีอุส สังฆานุกรจากไบเซนไทน์เกลี้ยกล่อม แทนที่เขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหากลับยิ่งทำให้ปัญหาความแตกแยกในความเชื่อเกี่ยวกับพระธรรมชาติพระเจ้าของพระเยซูเจ้า ระหว่างพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออกลุกลามมากขึ้น
 
พระองค์สิ้นพระชนม์กระทันหัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 498 ก่อน ที่จะสะสางปัญหาต่างๆ ให้หมดไป