องค์ที่ 22 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลูซิอุส ที่ I (Pope St. Lucius I ค.ศ. 253-254)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลูซิอุส ที่ 1

(Pope St. Lucius I  ค.ศ. 253-254)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส ในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 253 พระองค์ถูกเนรเทศให้ออกจากโรมไปยังเมืองซีวีตาเวคเคีย (Civitavecchia) ในสมัยจักรพรรดิกัลลุส (Gallus) แต่ก็ได้กลับมาโรมในเวลาไม่นานนัก ในสมัยจักรพรรดิวาเลเรียน (Valerian) ผู้ปกครองต่อจากจักรพรรดิกัลลุส นักบุญซีเปรียนยกย่องพระองค์ที่ทรงกล้าประณามคําสอนผิดๆ ของโนวาเซียน และตําหนิที่พวกนี้ไม่ยอมกลับใจใช้โทษบาปที่ได้ทําไป พระองค์สิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา บางคนเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยการเป็นมรณสักขี แต่ไม่น่าเป็นไปได้เมื่อดูจากหลักฐานต่างๆ แล้ว พระศพของพระองค์ฝังไว้ที่กาตาคอมบ์นักบุญกัลลิสตุส พระองค์ได้รับยกย่องในฐานะนักบุญองค์อุปถัมภ์ของโคเปนฮาเกน เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก