องค์ที่ 141-160

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 151 สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุส ที่ 2 (Pope Damasus II ค.ศ.1048) Written by หอจดหมายเหตุ 1175
องค์ที่ 152 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 9 (Pope St. Leo IX ค.ศ.1049-1054) Written by หอจดหมายเหตุ 1326
องค์ที่ 153 สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ ที่ 2 (Pope Victor II ค.ศ.1055-1057) Written by หอจดหมายเหตุ 1144
องค์ที่ 154 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9 (Pope Stephen IX ค.ศ.1057-1058) Written by หอจดหมายเหตุ 1131
องค์ที่ 155 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 2 (Pope Nicholas II ค.ศ.1058-1061) Written by หอจดหมายเหตุ 1230
องค์ที่ 156 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Pope Alexander II ค.ศ.1061-1073) Written by หอจดหมายเหตุ 1280
องค์ที่ 157 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 7 (Pope St. Gregory VII ค.ศ.1073-1085) Written by หอจดหมายเหตุ 1595
องค์ที่ 158 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีวิกเตอร์ ที่ 3 (Pope Bl.Victor III ค.ศ.1086-1087) Written by หอจดหมายเหตุ 1243
องค์ที่ 159 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอูรบัน ที่ 2 (Pope Bl. Urban II ค.ศ.1088-1099) Written by หอจดหมายเหตุ 1251
องค์ที่ 160 สมเด็จพระสันตะปาปาปัสกัล ที่ 2 (Pope Paschal II ค.ศ.1099-1118) Written by หอจดหมายเหตุ 1186

Page 2 of 2