องค์ที่ 142 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 4 (Pope Sergius IV ค.ศ.1009-1012)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 4

 (Pope Sergius IV  ค.ศ. 1009-1012)
 
พระองค์ประสูติที่ทุสคานี เป็นบุตรของชาวโรมที่มีอาชีพช่างหล่อโลหะ ชื่อเดิมคือ เปโตร บัคคาพอร์ซิ มีชื่อเล่นเรียกกันระหว่างเพื่อนว่าคนจมูกหมู คงเป็นเพราะหน้าตาไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าใดนั่นเอง ท่านเป็นสังฆราชแห่งอัลบาโน รัฐปกครองของพระสันตะปาปาในระหว่างปี ค.ศ. 1004-09 และได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1009 สนับสนุนโดยผู้ว่ายอห์น ที่ 2 หัวหน้าตระกูลเครสเชนติแห่งโรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสถาบันพระสันตะปาปา ตั้งแต่กลางศตวรรษ ที่ 10 ถึงต้นศตวรรษ ที่ 11
 
พระองค์ได้พยายามเชื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าเฮนรี ที่ 2 แห่งเยอรมัน เพื่อจะได้คานอำนาจกับตระกูลเครสเชนติที่โรม แต่กระนั้นก็ตามความพยายามนี้ไม่ประสบผลนัก จากสภาวการณ์อาจดูว่าพระองค์ทรงอ่อนแอ แต่พระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 4 ได้ชื่อว่าเป็นผู้เอาพระทัยใส่และให้ความช่วยเหลือคนยากจนอย่างแข็งขัน อีกทั้งมอบสิทธิพิเศษแก่อารามนักพรตจำนวนมาก
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1012 หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ผู้ว่ายอห์น ที่ 2 จะมรณภาพ การจากไปของคนทั้งสองในเวลาใกล้เคียงกันนี้เอง ทำให้นักประวัติศาสตร์คิดว่าเป็นผลมาจากการยื่นมือมาเกี่ยวข้องของตระกูลทุสคูลานีคู่อาฆาตของตระกูลเครสเชนติ และได้ผลักดันคนของตนขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปา คือ พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8 (พระสันตะปาปาเซอร์จีอุสไม่ใช้ชื่อเดิม เปโตร เนื่องจากเห็นว่าไปซ้ำกับท่านนักบุญโตรอัครสาวกนั่นเอง ธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อนี้เริ่มมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12) พระศพของพระองค์ฝังไว้ ณ มหาวิหารนักบุญยอห์นแห่งลาเตรัน.