องค์ที่ 148 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 (Pope Gregory VI ค.ศ.1045-1046)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6

 (Pope Gregory VI  ค.ศ. 1045-1046)
 
พระองค์เป็นบิดาบุญธรรมของพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่  9 ชื่อเดิมของพระองค์ คือ ยอห์น กราเชียน (โจวันนี กราซิอาโน)  พระองค์จ่ายเงินตอบแทนให้กับพระสันตะปาปาเบเนดิกซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อแลกกับบัลลังก์พระสันตะปาปา  โดยส่วนตัวแล้วพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 เป็นผู้น่านับถือมาก พระองค์ตั้งใจที่จะปฏิรูปคณะสงฆ์ พระสันตะปาปาเบเนดิกเองเคยมาปรึกษาพระสันตะปาปาก่อนหน้านี้ว่า พระองค์ควรจะสละตำแหน่งหรือไม่เพราะกระแสต่อต้านพระองค์มีสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตนนั่นเอง พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 เห็นด้วยว่า พระสันตะปาปาเบเนดิกควรสละบัลลังก์พระสันตะปาปา และพระองค์ยินดีมอบเงิน และสมบัติจำนวนมากให้พระสันตะปาปาเบเนดิกใช้หลังจากสละตำแหน่งแล้ว
 
เมื่อได้รับข้อเสนอเช่นนั้น ประจวบกับพระองค์เองตกอยู่ในภาวะลำบาก พระสันตะปาปาเบเนดิกก็ยอมขายตำแหน่งนั้น เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในประวัติศาสตร์พระสันตะปาปาที่ขายตำแหน่ง และท่านยอห์น กราเชียนก็กลายเป็นผู้ที่สามารถซื้อบัลลังก์ของนักบุญเปโตรได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เช่นกัน (อันที่จริงท่านยอห์น กราเชียน คงมีเจตนาดีที่จะช่วยผ่อนคลายความเลวร้ายต่างๆ ในเวลานั้นมากกว่าจะคิดซื้อและยึดตำแหน่งพระสันตะปาปาจริงๆ แต่เห็นว่านั้นเป็นทางออกที่นุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้เสียเลือดเนื้อ)
 
พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 ได้รับการอภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1045 วันเดียวกันกับที่พระสันตะปาปาเบเนดิกสละตำแหน่ง  โดยพระสันตะปาปาเบเนดิก เป็นผู้ตั้งชื่อว่า พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 ให้ (เมื่อได้รับตำแหน่งผู้คนต่างยินดีกันมาก เพราะคิดว่าปัญหาต่างๆ ที่พระสันตะปาปาเบเนดิกสร้างไว้จะได้หมดไป นักบุญเปโตร ดาเมียน นักปราชญ์พระศาสนจักรก็ยังเห็นชอบด้วยกับการกระทำครั้งนี้ ซึ่งท่านคงไม่ทราบเรื่องผลตอบแทน เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง) แต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายอยู่นั่นเอง เพราะแม้พระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์จะไปอยู่ซาบีนาก็ไม่ยอมสละตำแหน่ง และยังถือว่าพระองค์คือ พระสันตะปาปาที่ถูกต้องแต่ผู้เดียว นอกนั้นเมื่อสละตำแหน่งแล้วพระสันตะปาปาเบเนดิกได้หวนกลับมาที่โรม และประกาศขอตำแหน่งคืน พระสันตะปาปาเกรโกรีต้องเผชิญกับปัญหาถึงสองด้าน ทั้งจากพระสันตะปาปาเบเนดิกและพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์
 
พระเจ้าเฮนรี ที่ 3 แห่งเยอรมันจึงตัดสินใจเข้ายุติปัญหาโดยการยกทัพข้ามเทือกเขาแอลป์มาที่โรม เรียกประชุมสภาพระสังฆราชที่สุตรีในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1046 โดยให้พระสันตะปาปาทั้งสามพระองค์มาร่วมประชุมที่ประชุมพยายามโน้มน้าวทั้งสามพระองค์ และที่สุดพระสันตะปาปาเกรโกรียอมสละตำแหน่ง ด้วยเหตุผลว่าพระองค์ได้ตำแหน่งมาโดยมิชอบ แต่อีกสองพระองค์ไม่ยอม คณะที่ประชุมจึงสั่งถอดทั้งสองออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน
 
พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 พร้อมกับนักพรตฮิลเดอแบรนด์ (Hildebrand) เลขาส่วนตัว (ภายหลังจะได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 7) ได้เดินทางไปเยอรมันพร้อมกับพระเจ้าเฮนรี และสิ้นพระชนม์ที่เมืองโคโลญน์ ในปลายปี ค.ศ. 1047