องค์ที่ 121 สมเด็จพระสันตะปาปาลันดุส (Pope Landus ค.ศ.913-914)

 
สมเด็จพระสันปาปาลันดุส

(Pope Landus ค.ศ. 913-914)
 
พระองค์ประสูติในโรม จากตระกูลขุนนางจากแคว้นลอมบาร์ด พระสันตะปาปาลันดุส (หรือลันโด) เป็นอีกผู้หนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ไม่มีหลักฐานอะไรมาก พอจะกล่าวได้ รู้เพียงว่าสมัยปกครองของพระองค์สั้นราวหกเดือนกับสิบเอ็ดวัน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 913 ซึ่งก็คงได้รับการเลือกเพราะแรงผลักดันของตระกูลเธโอฟิลัคที่ยังกุมอำนาจอยู่นั่นเอง โดยการนำญาติเข้ามาบริหารปกครอง
 
ระหว่างสมัยปกครองของพระองค์ต้องประสบอุปสรรคมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระสันตะปาปา (ค.ศ. 900-950) พระองค์สิ้นพระชนม์ราวเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 914 ช่วงเวลานี้สันตะสำนักยังอยู่ในเงามืดเหมือนเดิมแต่ก็เริ่มจะเห็นแสงสว่างบ้างในบางเวลา