องค์ที่ 122 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 10 (Pope John X ค.ศ.914-928)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 10

 (Pope John X ค.ศ. 914-928)
 
ตระกูลเธโอฟิลัคยังกุมอำนาจของโรมเหมือนเดิม ท่านยอห์นได้รับเลือกจากผู้มีอำนาจในตระกูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรางเธโอดอรา พระนางได้สนับสนุนให้ท่านยอห์นเป็นพระสันตะปาปา ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 914 ก่อนหน้านี้ท่านเป็นอัครสังฆราชแห่งราเวนนา (ค.ศ. 905-914) เมื่อได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้ว พระองค์พยายามแก้ปัญหาปล้นสะดมของพวกอาหรับทางใต้ของแหลมอิตาลี และพยายามผูกสัมพันธ์กับอาณาจักรไบเซนไทน์อีกครั้ง กองทหารของพระสันตะปาปาได้ทำลายกองเรือของพวกอาหรับซาราเซน ในปี ค.ศ. 915 ที่แม่น้ำกาลิกลิอาโน พระองค์ได้อวยพรพิเศษแก่นักพรตแห่งอารามคลูนี ได้บูรณะมหาวิหารลาเตรัน ความสัมพันธ์กับไบเซนไทน์ค่อนข้างดีแต่กับพวกขุนนางโรมกลับแย่ลง
 
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 928 พระองค์ถูกถอดจากตำแหน่งโดยการแทรกแซงของพระนางมาโรเซีย วุฒิสมาชิกโรมที่มีอำนาจ (ผู้กุมอำนาจที่แท้จริง) พระนางคือ บุตรีของพระนางเธโอดอรา พี่ชายของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 10 ถูกทำร้ายและฆ่าตายต่อหน้าต่อตาที่พระราชวังลาเตรัน พระนางเธโอดอราสั่งให้ควบคุมพระสันตะปาปายอห์น ที่ 10 ไว้ในห้องเล็กๆ ที่ปราสาทซานอันเยโลและได้สิ้นพระชนม์ไม่นานหลังจากนั้น คงประมาณปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 928 บางท่านเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ เพราะถูกทหารเอาหมอนกดทับไม่ให้หายใจจนหมดลมหายใจ