องค์ที่ 125 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 11 (Pope John XI ค.ศ. 913-935)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 11

 (Pope John XI  ค.ศ. 931-935)
 
เชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรของพระนางมาโรเซีย ผู้มีอำนาจแห่งตระกูลเธโอฟิลัคที่กุมอำนาจทั้งหมดของโรมในเวลานั้น เมื่ออายุได้ราว 28 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลปกครองวัดซานตามาเรียในสังฆมณฑลทราสเตเวเร (Trastevere) เมื่อพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 8 สิ้นพระชนม์ ท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาแทน พระสันตะปาปายอห์น ที่ 11 ทรงมอบสิทธิพิเศษแก่อารามนักพรตคลูนีซึ่งเลื่องชื่อในวิจัยนักบวชที่เคร่งครัด ช่วยให้ผ่านวิกฤตที่อาจนำมาสู่ความล่มสลายในศตวรรษที่ 10 ได้จากการเข้ามาก้าวก่ายของพระนางมาโรเซียผู้เป็นมารดา ทำให้พระองค์ไม่มีโอกาสใช้พระพรของพระองค์ในงานบริหารปกครอง
 
พระเจ้าอัลเบริค ที่ 2 (Alberic II) บุตรของพระนางมาโรเซีย พี่น้องต่างบิดาของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 11 ได้ยกกองทัพมาประชิดโรม ปลุกระดมประชาชนก่อความวุ่นวาย พระนางมาโรเซีย และพระสันตะปาปายอห์นถูกจับขังคุก ที่ปราสาทนักบุญอันเยโล (Castle of St. Angelo) พระนางมาโรเซียสิ้นพระชนม์ในคุก ส่วนพระสันตะปาปายอห์นได้รับการปลดปล่อยให้มาดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาดูแลด้านจิตวิญญาณเหมือนเดิม แต่อยู่ในความควบคุมของพระเจ้าอัลเบริค ซึ่งปกครองกรุงโรมด้วยวิธีเผด็จการ     (ปลาย ค.ศ. 932 ถึงต้น ค.ศ. 933) คาดว่าพระสันตะปาปายอห์น คงสิ้นพระชนม์ขณะพระชนมายุยังน้อย ในราวเดือนธันวาคม ค.ศ. 935 หรือต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 936 อำนาจสูงสุดในสมัยปกครองของพระองค์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตระกูลเธโอฟีลัคอย่างแท้จริง