องค์ที่ 126 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 7 (Pope Leo VIII ค.ศ. 936-939)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 7

 (Pope Leo VII  ค.ศ. 936-939)
 
พระองค์เป็นชาวโรม เป็นนักพรตคณะเบเนดิก เป็นพระคาร์ดินัลประจำวัดนักบุญซิสโต (Sisto) ก่อนจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาโดยอิทธิพลของพระเจ้าอัลเบริค ที่ 2 แห่งสโปเลโต ในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 936 แม้จะไม่มีอำนาจทางการเมืองมากนัก แต่พระองค์ก็ได้รับอนุญาตให้จัดการเรื่องการปฏิรูปคณะสงฆ์ และทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนกิจ ดังนั้นจึงทรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการปฏิรูปของท่านโอโดแห่งคลูนี อารามที่มีอิทธิพลเป็นศูนย์รวมจิตใจในยุโรปตะวันตกของยุคนั้น ทั้งยังขอความร่วมมือจากท่านโอโด เพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าฮิวแห่งโปรแวงซ์กษัตริย์แห่งอิตาลี และพระเจ้าอัลเบริคบุตรชายที่เข้ามายึดกรุงโรม (ตั้งอารามคลูนีปี ค.ศ. 910)
พระสันตะปาปาเลโอ ที่ 7 ทรงสนับสนุนการปฏิรูปพระศาสนจักรเยอรมัน แต่ทรงไม่เห็นด้วยกับอัครสังฆราชท้องถิ่นเฟรดเดริค (ผู้ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ดูแลพระศาสนจักรในประเทศเยอรมัน) ที่จะบังคับชาวยิวให้กลับใจมาเชื่อศรัทธาในคริสต์ศาสนา แต่พระองค์ก็ไม่ขัดขวางการขับคนยิวที่ไม่ยอมกลับใจออกจากกลุ่ม
 
ตามหลักฐานที่มีเราทราบว่าพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 7 เป็นคนที่สุภาพอ่อนหวาน และมีความเฉลียวฉลาด พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 939