องค์ที่ 127 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9 (Pope stephen IX ค.ศ. 939-942)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9

 (Pope Stephen IX ค.ศ. 939-942)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ได้รับการศึกษาที่ประเทศเยอรมัน ก่อนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 939 พระองค์มีตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินัลสงฆ์แห่งวัดซานซิลเวสโตร และมาร์ติโน พระเจ้าอัลเบริคใช้อิทธิพลช่วยให้พระองค์ได้รับเลือก ช่วงนี้มีอิทธิพลของพระเจ้าอัลเบริคครอบคลุมทุกอย่าง (ไม่ต่างจากที่พระนางมาโรเซียเคยปฏิบัติเท่าใดนัก) ในทางปฏิบัติแล้ว พระสันตะปาปาจึงไม่มีอำนาจอย่างแท้จริง เพียงแต่อยู่ภายใต้เงาของพระเจ้าอัลเบริคเท่านั้นเอง แม้จะได้รับอนุญาตให้ปฏิรูปชีวิตนักพรตและพระสงฆ์ได้ก็ตาม ระยะนี้ที่ฝรั่งเศสการปฏิรูปของชีวิตนักพรตที่อารามคลูนีมีอิทธิพลต่อพระศาสนจักรมาก พระสันตะปาปาสเตเฟนทรงสนับสนุนพระเจ้าหลุยส์ ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส ผู้ปกครองอาณาจักรคาโรลินเจียนยุคสุดท้าย ขณะที่พระองค์มีปัญหากับพวกขุนนางของพระองค์เอง (การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 942 เป็นที่คลางแคลงใจของประชาชน)
 
พระสันตะปาปาสเตเฟนทำหลายอย่างที่ขัดเคืองพระทัยของพระเจ้าอัลเบริค ดังนั้นพระองค์จึงถูกถอดจากตำแหน่งพระสันตะปาปาในกลางปี ค.ศ. 942 และตามธรรมเนียมก็ถูกจับขังคุกและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา จะด้วยว่าถูกแขวนคอ หรือด้วยการถูกจับให้อดอาหารตาย หรือถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะยุคนี้กษัตริย์คือผู้กุมอำนาจของสันตะสำนักที่แท้จริง