องค์ที่ 128 สมเด็จพระสันตะปาปามารินุส ที่ 2 (Pope Marinus II ค.ศ. 942-946

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปามารินุส ที่ 2

 (Pope Marinus II  ค.ศ. 942-946)
 
พระสันตะปาปามารินุสที่ 2 เป็นชาวโรม เป็นพระสงฆ์อภิบาลวัดนักบุญซิริอากุส (St.Ciriacus) นักประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งเข้าใจผิดว่า พระองค์เป็นคนเดียวกันกับพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 3 พระองค์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 942 เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาพระองค์ก่อนที่พระเจ้าอัลเบริคแต่งตั้ง พระองค์อภิบาลด้านจิตวิญญาณของพระศาสนจักร
 
สมัยปกครองของพระองค์ส่วนใหญ่เป็นไปตามการชี้นำของพระเจ้าอัลเบริค ที่ 2 ขุนนางแห่งสโปเลโต เพราะพระเจ้าอัลเบริคเป็นผู้สนับสนุนให้ท่านมารีนุสได้เป็นพระสันตะปาปา พระองค์ได้พยายามนำการปฏิรูปมาสู่พระศาสนจักรและหมู่พระสงฆ์ แม้นเราจะไม่ทราบรายละเอียดสมัยปกครองของพระสันตะปาปามารินุส ที่ 2 มากนัก แต่หลักฐานยืนยันชัดเจนถึงความเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณที่โดดเด่นของพระองค์ ทั้งยังมีสำนึกยิ่งใหญ่ต่อความรับผิดชอบพระศาสนจักร รวมถึงความเมตตาที่ทรงมีต่อคนยากจน พระองค์สิ้นพระชนม์ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 946