องค์ที่ 130 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 (Pope John XII ค.ศ. 955-963)

 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12
 
 (Pope John XII ค.ศ. 955-963)
 
พระองค์เป็นบุตรนอกกฎหมายของพระเจ้าเบริค เกิดในราวปี ค.ศ. 937 (ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อมีอายุราว 18 ปี) ก่อนสิ้นพระชนม์พระเจ้าอัลเบริคบังคับให้เหล่าขุนนางสาบานว่าจะสนับสนุนให้บุตรชายคือ อ๊อคตาเวียนขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากตนในฐานะกษัตริย์ และให้อภิเษกเป็นพระสันตะปาปา หลังจากที่พระสันตะปาปาอกาเปตุสได้สิ้นพระชนม์    เมื่อเหตุการณ์มาถึงเหล่าขุนนางก็ได้ยกให้อ๊อคตาเวียนขึ้นเป็นพระสันตะปาปาตามคำสัญญา  ในราวเดือนธันวาคม ค.ศ. 955 โดยใช้นามว่า พระสันตะปาปาปายอห์น ที่ 12 (พระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่สองที่ไม่ได้ชื่อเดิมของตัวเองในตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์แรกคือ พระสันตะปาปายอห์น ที่ 2 ปี ค.ศ. 533)
 
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 ไม่ได้สนใจใจเรื่องพระศาสนจักรนัก ทั้งยังอายุน้อยด้วย อย่างไรก็ตามในด้านการบริหารก็มีส่วนดีอยู่บ้างคือ พยายามดึงอำนาจของพระสันตะปาปาคืนมา เพื่อปกป้องรัฐพระสันตะปาปาจากการรุกรานของกษัตริย์บาเรนกา ที่ 2 และบุตรคือ อะดัลเบิร์ต พระสันตะปาปาได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าออตโต ที่ 1 แห่งเยอรมัน และได้สวมมงกุฎพระเจ้าออตโตให้เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ใน ปีค.ศ. 962 และยอมรับสิทธิพิเศษของอาณาจักรออตโตมันที่มีต่อการเลือกพระสันตะปาปาในอนาคต แต่สัมพันธภาพของทั้งสองไม่นานก็สลาย พระเจ้าออตโตได้ยกกองทัพบุกโรม  พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12  ได้หลบหนีออกจากเมืองเอาตัวรอด พระเจ้าออตโตจึงแต่งตั้งพระสันตะปาปาเลโอที่ 8 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนพระสันตะปาปายอห์น แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 964    พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12  ได้หวนกลับมาที่โรมและขับไล่พระสันตะปาปาเลโอ ที่  8 ออกจากตำแหน่งและได้จัดกองกำลังต่อต้านพระเจ้าออตโต พระเจ้าออตโตจึงยกกำลังที่เหนือกว่ามาโจมตีโรมอีกครั้งหนึ่ง ผลของศึกสงครามย่อยครั้งนี้นำความเสียหายต่อบ้านเมืองและพระศาสนจักรอย่างมาก
 
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 เองสิ้นพระชนม์กะทันหันเพราะพระหทัยวาย ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 964 ขณะที่กำลังพยายามเจรจาสงบศึกที่แคว้นคัมปันเนีย ที่จริงแล้วสาเหตุการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไม่ปรากฏชัด