พระสังฆราช แฌร์แม็ง แบร์ทอลด์

 
 
พระสังฆราชแฌร์แม็ง แบร์ทอลด์ เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ เกิดวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1923  ที่เมืองมองทูร์บัง 
• เป็นบุตรคนสุดท้องของนายยอแซฟ แบร์ทอลด์ และนางเบิร์ทา บริซู มีพี่อีก 5 คน 
ในจำนวนบุตร 6 คน
• ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ถึง 2 องค์ คือตัวท่านเองและพี่ชาย  ท่านเข้าบ้านเณรใหญ่คณะมิสซังต่างประเทศที่เมืองเบอซังซัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1950  
• ได้รับศีลบวช เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 หลังจากนั้นทางคณะได้ส่งท่านไปทำงานยังประเทศไทย ออกเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1953
 
ภารกิจในเมืองไทย
• เมื่อมาถึงประเทศไทย ท่านได้เรียนภาษาไทยกับพระสังฆราชมีแชล อ่อน ประคองจิต ที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จากนั้นได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดนาบัว (อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ) 1 ปี แล้วไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและพระสงฆ์วิญญาณรักษ์ของสามเณรที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ 10 ปี จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในสังฆมณฑลอุบลฯ โดยเป็นจิตตาธิการอารามคณะข้าบริการพระแม่ มารีแห่งอุบลฯ 2 ปี  
 
วันที่ 9 เมษายน ค.ศ.1970 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีต่อจาก พระสังฆราชเคลาดิอุส บาเยต์  
 
อภิเษกเป็นพระสังฆราช
• พิธีอภิเษกเป็นพระสังฆราช วันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.1970 
ตลอดระยะเวลาที่พระสังฆราชแบร์ทอลด์อยู่ในตำแหน่ง ท่านได้เน้นบทบาทครูคำสอนเพื่อช่วยงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑล ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดยโสธรอยู่ 7 ปี และได้ตั้งศูนย์คาทอลิกยโสธร เป็นจิตตาธิการอารามคณะข้าบริการพระแม่มารีแห่งอุบลฯ อีกครั้ง เป็นเวลา 8 ปี และเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่อำนวยท่านจึงขอลาเกษียณ และพักอยู่ที่บ้านคณะในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1994 รวมแล้วท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เป็นเวลาถึง 40 ปี
 
มรณภาพ
• พระสังฆราชแบร์ทอลด์สิ้นใจอย่างสงบด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1994 เมื่อเวลา 20.20 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส จังหวัดอุบลราชธานี
 
• อนึ่ง การจากไปของพระสังฆราชแบร์ทอลด์ นับเป็นการสูญเสียมิสชันนารีผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งของสังฆมณฑลอุบลราชธานี หลังจากที่ได้เคยสูญเสีย พระสังฆราชบาเยต์ไปเมื่อ 4 ปีก่อน ข่าวการจากไปขอท่านได้นำความเศร้าสลดเสียใจ มาสู่คณะสงฆ์และสัตบุรุษชาวสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
เป็นอย่างมาก 
 
พระสังฆราชแฌร์แมง แบร์ทอลด์ อดีตประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี วัย 71 ปี ถึงมรณภาพด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1994                      
 
จากหนังสืออุดมสารปีที่ 18 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่  13–19 มีนาคม พ.ศ.2537/1994