พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี ปี ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน