พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี 

ประมุขสังฆมณฑลจันทุบุรี ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน