พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ 

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ปี ค.ศ. 2005 - ปัจจุบัน