พระสังฆราชบรีโกต์

 
พระสังฆราชปิแอร์ บรีโกต์ เกิดวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.1713 ที่เมืองซือลี (ลัวเรต์) ประเทศฝรั่งเศส เข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ และถูกส่งมาทำงานในมิสซังสยามเมื่อใน ค.ศ.1741 
 
ท่านเริ่มงานแพร่ธรรมที่เมืองมะริด ใน ปี ค.ศ.1749 ท่านได้ต่อสู้ขัดขวางเพื่อไม่ยอมให้มีการตั้งศิลาแผ่นหนึ่งที่หน้าประตูวัด เนื่องจากบนศิลานี้ได้จารึกคำกล่าวร้าย และสบประมาทต่อศาสนาคริสต์ จึงได้ชื่อว่า "แผ่นหินทำให้สะดุด" แต่หลังจากได้ขัดขืนต่อสู้เป็นเวลา 2 เดือน ทางเจ้าเมืองไม่ยอมคล้อยตามการขัดขืนของมิสชันนารีจึงคงติดแผ่นหินนี้ที่ประตูวัด แผ่นหินที่สะดุดนี้ คุณพ่ออาลารีเอาออกไปได้ภายหลัง เช่นเดียวกับที่คุณพ่อซีรู จะถอนแผ่นหินแบบเดียวกัน ซึ่งถูกนำมาติดอยู่ที่วัดอยุธยาไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1731
 
ปี ค.ศ.1742-1750 คุณพ่อบรีโกต์ได้รับสมณศักดิ์และอำนาจปกครองในตำแหน่งอุปสังฆราชในเขตตะนาวศรี หลังจากนั้นได้เดินทางมาอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชวันที่ 22 มกราคม ค.ศ.1755 เป็นพระสังฆราชเกียรตินามแห่งตาบรากา และเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในมิสซังสยาม เมื่อพระสังฆราชเดอ โลเลียร์ ถึงแก่มรณภาพก่อนที่จะได้อภิเษกคุณพ่อบรีโกต์  คุณพ่อจึงเดินทางไปกรุงมะนิลา และรับอภิเษกเป็นพระสังฆราชวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1757  ที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาในเดือนเมษายน ค.ศ.1758
 
เมื่อมาถึงประเทศสยามแล้ว ท่านได้เป็นพยานรู้เห็นการที่ทัพพม่าบุกอยุธยา ในปี ค.ศ.1758  โดยที่ท่านเป็นผู้กระตุ้นให้กำลังใจ เหล่าคริสตังก็ได้มีส่วนช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาด้วยความกล้าหาญน่าสรรเสริญ เมื่อพม่ามาบุกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1767 พวกพม่าได้รับชัยชนะ จับเอาพระสังฆราชบรีโกต์กับคุณพ่อ และสัตบุรุษจำนวนหนึ่งไปเป็นเชลย ขณะถูกนำเดินทาง เมื่อเห็นว่าคริสตังของท่านอดอยากหิวโหยมาก ท่านก็ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมี และเพื่อบรรเทาเขาบ้าง ท่านยังได้ขาย “วงแหวนอภิบาล” ของท่านไป เวลานั้นท่านอยู่ที่เมืองทวาย 
 
เดือนพฤศจิกายน ท่านถูกนำไปที่เมืองร่างกุ้ง และที่เมืองนี้ ในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1768 ท่านได้อภิเษกพระสังฆราชแปร์กอโต ประมุขมิสซังอาวาร์ และเปกู แล้วในเดือนมีนาคม ท่านออกเดินทางสู่เมืองปอนดิเชรี 
 
ในปี ค.ศ.1769-1770 ท่านไปประเทศฝรั่งเศสชั่วคราว และได้ส่งหนังสือบันทึกเกี่ยวกับเมืองไทย ซึ่ง ตีรแป็ง ได้พิมพ์จำหน่ายไว้  มีชื่อเรื่องว่า “Histoire covole et naturelle du royaume du Siam des revolutions qui ont  bouleverse cet empire jusqu’en 1770
 
วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1776 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 6 ทรงแต่งตั้งท่านเป็นผู้บริหารกลุ่มคริสตังมาลาบาร์ และมอบอำนาจให้ท่านปกครองคริสตังทุกคนในเขตเมืองขึ้นของฝรั่งเศส (ปอนดิเชรี) ยกเว้นชาวยุโรปและลูกครึ่ง ซึ่งได้อยู่ใต้การปกครองของคณะกาปูชิน และในปีเดียวกัน อำนาจการปกครองของท่านก็แพร่ถึงเขตสังฆมณฑลมาดูเร และไมซอล ท่านถึงแก่มรณภาพวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1791 ที่เมืองปอนดิเชรี.