รายชื่อพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รายชื่อพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

รายนามพระสังฆราช และพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2011

 

ชื่อนักบุญ/ชื่อ/นามสกุล

 

ฉลองศาสนนาม

 

วัน/เดือน/ปีบวช

 

วัน/เดือน/ปีเกิด

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

 

3 ธันวาคม

11 กรกฎาคม 1976

27 พฤษภาคม 1949

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู

พระสังฆราชเกียรติคุณ

 

29 กันยายน

20 ธันวาคม 1959

24 มกราคม 1929

คุณพ่อ เปโตร ศวง ศุระศรางค์

 

29 มิถุนายน

16 มีนาคม 1958

29 กรกฎาคม 1929

คุณพ่อ ยอห์นมารีย์เวียนเน ทัศไนย์ คมกฤส

 

4 สิงหาคม

21 ธันวาคม 1960

18 กันยายน 1935

คุณพ่อ ยอแซฟ จำเนียร กิจเจริญ

 

19 มีนาคม

14 มกราคม 1965

25 พฤศจิกายน 1936

คุณพ่อ ยอห์น ชุมภา คูรัตน์

 

27 ธันวาคม

16 ธันวาคม 1966

1 สิงหาคม 1939

คุณพ่อ ยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์

 

19 มีนาคม

11 ธันวาคม 1967

11 กันยายน 1938

คุณพ่อ เปโตร บัญชา ศรีประมงค์

 

29 มิถุนายน

11 ธันวาคม 1967

1 พฤษภาคม 1939

คุณพ่อ ซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์

 

17 กุมภาพันธ์

11 ธันวาคม 1967

11 กุมภาพันธ์ 1940

คุณพ่อ มีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์

 

29 กันยายน

29 มิถุนายน 1968

22 มิถุนายน 1940

คุณพ่อ ยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย

 

19 มีนาคม

17 พฤษภาคม 1970

6 เมษายน 1941

คุณพ่อ ชาร์ลส์  ปิยะ  โรจนะมารีวงศ์

 

4 พฤศจิกายน

27 มีนาคม 1971

3 มีนาคม 1942

คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร  ลิขิตธรรม

 

19 มีนาคม

16 มกราคม 1972

30 มิถุนายน 1940

คุณพ่อ ยอแซฟ อติญาณ  พงศ์หว่าน

 

19 มีนาคม

1 เมษายน 1973

3 กันยายน 1938

คุณพ่อ เปโตร ชวลิต  กิจเจริญ

 

29 มิถุนายน

1 เมษายน 1973

27 สิงหาคม 1944

คุณพ่อ ยอแซฟ วีรศักดิ์   วนาโรจน์สุวิช                               

 

19 มีนาคม

17 มีนาคม 1974

19 มีนาคม 1946

คุณพ่อ เปโตร สานิจ  สถะวีระวงส์

 

29 มิถุนายน

17 มีนาคม 1974

20 กรกฎาคม 1947

คุณพ่อ ยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน

 

19 มีนาคม

15 ธันวาคม 1974

31 มกราคม 1947

คุณพ่อ ยอห์น สุเทพ  พงษ์วิรัชไชย

 

27 ธันวาคม

15 ธันวาคม 1974

12 มีนาคม 1949

คุณพ่อ ยอแซฟ ประสาร  คูรัตนสุวรรณ

 

19 มีนาคม

11 กรกฎาคม 1976

5 ธันวาคม 1947

คุณพ่อ ยอห์น ไพฑูรย์   หอมจินดา                             

 

27 ธันวาคม

10 ธันวาคม 1978

11 กรกฎาคม 1951

คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ สำรวย   กิจสำเร็จ                   

 

24 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1979

11 มีนาคม 1951

คุณพ่อ ยอแซฟ ทวีศักดิ์  กิจเจริญ

 

19 มีนาคม

3 มิถุนายน 1979

23 มิถุนายน 1953

คุณพ่อ ยอแซฟ สมโภชน์  พูลโภคผล

 

19 มีนาคม

3 สิงหาคม 1980

27 พฤศจิกายน 1950

คุณพ่อ ยอห์น ไพริน  เกิดสมุทร

 

27 ธันวาคม

3 สิงหาคม 1980

24 มกราคม 1951

คุณพ่อ อเล็กซิส สุรชัย  กิจสวัสดิ์

 

17 กรกฎาคม

3 สิงหาคม 1980

16 กรกฎาคม 1952

คุณพ่อ ยอแซฟ บรรจบ  โสภณ

 

19 มีนาคม

3 สิงหาคม 1980

23 ธันวาคม 1952

คุณพ่อ ยอแซฟ กิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์

 

19 มีนาคม

3 สิงหาคม 1980

12 กุมภาพันธ์ 1954

คุณพ่อ  ยอห์น  ชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

27 ธันวาคม

3 สิงหาคม 1980

6 มีนาคม 1954

คุณพ่อ วินเซนต์ เอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

 

22 มกราคม

10 ธันวาคม 1980

10 สิงหาคม 1953

คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา                                     

 

24 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

6 มีนาคม 1952

คุณพ่อ แอนโทนี วรยุทธ    กิจบำรุง

 

13 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

12 มิถุนายน 1952

คุณพ่อ  หลุยส์ ธนันชัย    กิจสมัคร

 

25 สิงหาคม

7 มิถุนายน 1981

5 กุมภาพันธ์ 1953

คุณพ่อ  ยอแซฟ ไชโย    กิจสกุล

 

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1981

17 พฤษภาคม 1953

คุณพ่อ  เปโตร สุรสิทธิ์   ชุ่มศรีพันธุ์

 

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

19 ธันวาคม 1954

คุณพ่อ  เปาโล สุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์

 

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

19 ธันวาคม 1954

คุณพ่อ  เปโตร วิทยา    แก้วแหวน

 

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

7 กุมภาพันธ์ 1955

คุณพ่อ  ยอแซฟ วิชา    หิรัญญการ

 

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1981

20 เมษายน 1955

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ  ประมวลพร้อม

 

3 ธันวาคม

1 พฤษภาคม 1982

21 ธันวาคม 1955

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

 

27 ธันวาคม

1 พฤษภาคม 1982

26 มิถุนายน 1953

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์   แพร่สิริ

 

24 มิถุนายน

1 พฤษภาคม 1982

8 พฤษภาคม 1955

คุณพ่อ ยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

 

19 มีนาคม

1 พฤษภาคม 1982

13 พฤศจิกายน 1954

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา    คู่วิรัตน์

 

31 มกราคม

22 พฤษภาคม 1983

26 กุมภาพันธ์ 1956

คุณพ่อ เปาโล สมพร    เส็งเจริญ

 

29 มิถุนายน

22 พฤษภาคม 1983

25 มกราคม 1956

คุณพ่อ เปาโล คมสันท์  ยันต์เจริญ

 

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

28 เมษายน 1955

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก สุขุม  กิจสงวน

 

31 มกราคม

11 พฤษภาคม 1984

16 มิถุนายน 1955

คุณพ่อ นิโกลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

 

6 ธันวาคม

11 พฤษภาคม 1984

15 พฤศจิกายน 1954

คุณพ่อ อันดูรว์ ศรีปราชญ์  ผิวเกลี้ยง

 

30 พฤศจิกายน

11 พฤษภาคม 1984

20 มกราคม 1954

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เอกพร    นิตตะโย                                    

 

24 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

15 สิงหาคม 1958

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิจิตต์  แสงหาญ

 

31 มกราคม

11 พฤษภาคม 1984

24 มกราคม 1958

คุณพ่อ เปาโล พจนารถ  นิรมลทินวงศ์

 

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

28 ตุลาคม 1957

คุณพ่อ เปโตร สุรพันธ์  ดาวพิเศษ

 

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

6 สิงหาคม 1953

คุณพ่อ เปโตร ชัชวาล  ศุภลักษณ์

 

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

18 กุมภาพันธ์ 1956

คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ บุญเสริม   เนื่องพลี             

 

24 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

29 พฤษภาคม 1956

คุณพ่อ แอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ

 

13 มิถุนายน

21 เมษายน 1985

13 กรกฎาคม 1957

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย  ทิวไผ่งาม                                           

 

24 มิถุนายน

21 เมษายน 1985

14 สิงหาคม 1956

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ปรีชา  รุจิพงศ์

 

24 มิถุนายน

21 เมษายน 1985

11 มิถุนายน 1955

คุณพ่อ โทมัส ศิริพจน์  สกุลทอง

 

3 กรกฎาคม

21 เมษายน 1985

27 ธันวาคม 1957

คุณพ่อ อิกญาซีโอ อดิศักดิ์   สมแสงสรวง   

 

31 กรกฎาคม

18 พฤษภาคม 1986

3 กุมภาพันธ์ 1960

คุณพ่อ โยเซฟ ศุภศิลป์  สุขสุศิลป์

 

19 มีนาคม

18 พฤษภาคม 1986

9 กันยายน 1958

คุณพ่อ อันดรูว์ วิษณุ  ธัญญอนันต์

 

30 พฤศจิกายน

18 พฤษภาคม 1986

20 มกราคม 1959

คุณพ่อ ยอแซฟ ประทีป  กีรติพงศ์

 

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1987

14 เมษายน 1958

คุณพ่อ โทมัส ประทีป  สุทธินาวิน

 

3 กรกฎาคม

7 มิถุนายน 1987

4 สิงหาคม 1959

คุณพ่อ ยอห์น วิชชุกรณ์  เกตุภาพ

 

27 ธันวาคม

7 มิถุนายน 1987

16 มีนาคม 1958

คุณพ่อ เปโตร สุทธิ  ปุคะละนันท์

 

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1987

9 กุมภาพันธ์ 1960

คุณพ่อ ยอแซฟ สุวนารถ  กวยมงคล

 

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1987

13 ธันวาคม 1958

คุณพ่อ ยอแซฟ ศุภกิจ  เลิศจิตรเลขา

 

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1987

26 มกราคม 1959

คุณพ่อ เปโตร สุพจน์  ฤกษ์สุจริต

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

2 พฤศจิกายน 1961

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์อนุรัตน์   ณ สงขลา   

 

3 ธันวาคม

3 มิถุนายน 1990

6 เมษายน 1960

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์  พงศ์เทพ  ประมวลพร้อม                

 

24 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

20 มิถุนายน 1961

คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ  มะกรครรภ์

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

22 ธันวาคม 1961

คุณพ่อ แอนโทนี พรชัย  บรัศวกุล

 

13 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

24 กุมภาพันธ์ 1962

คุณพ่อ ยอแซฟ สุรนันท์  กวยมงคล

 

19 มีนาคม

3 มิถุนายน 1990

21 พฤศจิกายน 1960

คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์  ประจงกิจ

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

7 ตุลาคม 1961

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย  สุขชัย

 

3 ธันวาคม

6 มกราคม 1991

25 กันยายน 1958

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  สมชาย   อัญชลีพรสันต์            

 

3 ธันวาคม

6 มกราคม 1991

28 มกราคม 1962

คุณพ่อ ยอแซฟ วิทยา  ลัดลอย

 

19 มีนาคม

6 มกราคม 1991

12 มีนาคม 1962

คุณพ่อ เปโตร ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ

 

29 มิถุนายน

6 มกราคม 1991

24 มีนาคม 1963

คุณพ่อ ยอแซฟ ธีระ  กิจบำรุง

 

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1992

13 มิถุนายน 1962

คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ  บุญอนันตบุตร

 

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1992

1 เมษายน 1963

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วีรชัย  ศรีประมงค์                              

 

24 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1992

9 ธันวาคม 1962

คุณพ่อ ยอแซฟ จินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล

 

19 มีนาคม

30 พฤษภาคม 1993

11 สิงหาคม 1963

คุณพ่อ เปโตร เชษฐา  ไชยเดช

 

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

15 พฤษภาคม1966

คุณพ่อ เปโตร ธีรพล  กอบวิทยากุล

 

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

19 กรกฎาคม 1965

คุณพ่อ เบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ                                       

 

11 กรกฎาคม

30 พฤษภาคม 1993

14 มีนาคม 1964

คุณพ่อ เปโตร ประยุทธ  ศรีเจริญ

 

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

16 กรกฎาคม 1965

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ  ตรีนิกร                                      

 

24 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

11 มิถุนายน 1965

คุณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

 

22 มิถุนายน

22  พฤษภาคม 1994

18  กันยายน 1965

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์  เกตุรัตน์                      

 

24 มิถุนายน

22 พฤษภาคม 1994

10 มีนาคม 1964

คุณพ่อ เปาโล มาโนช  สมสุข

 

29 มิถุนายน

20 พฤศจิกายน 1994

9 ตุลาคม 1965

คุณพ่อ ยอแซฟ อนุชา  ไชยเดช

 

19 มีนาคม

4 มิถุนายน 1995

22 กรกฎาคม 1967

คุณพ่อ มาร์ติน อนุศักดิ์  กิจบำรุง

 

11 พฤศจิกายน

26 พฤษภาคม 1996

9 พฤศจิกายน 1967

คุณพ่อ ยอแซฟ อนุชา  ชาวแพรกน้อย

 

19 มีนาคม

26 พฤษภาคม 1996

7 ตุลาคม 1965

คุณพ่อ เปโตร ฉลองรัฐ  สังขรัตน์

 

29 มิถุนายน

26 พฤษภาคม 1996

22 สิงหาคม 1968

คุณพ่อ ฟิลิป ชูศักดิ์  บุญอนันตบุตร

 

3 พฤษภาคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

26 สิงหาคม 1965

คุณพ่อ ยอแซฟ ทนุ  เจษฎาพงศ์ภักดี

 

19 มีนาคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

5 กันยายน 1968

คุณพ่อ เปโตร ธนากร  เลาหบุตร

 

29 มิถุนายน

1 กุมภาพันธ์ 1997

4 ธันวาคม 1969

คุณพ่อ ยอห์นบอสโก  สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

 

31 มกราคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

1 พฤษภาคม 1969

คุณพ่อ อัลแซลม์ อดิศักดิ์  กิจบุญชู

 

21 เมษายน

1 กุมภาพันธ์ 1997

2 มกราคม 1969

คุณพ่อ  ฟรังซิสเซเวียร์ อภิเดช   สุภาจักร์       

 

3 ธันวาคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

18 เมษายน 1967

คุณพ่อ ยอแซฟ กุลบุตร  ตรีมรรคา

 

19 มีนาคม

31 พฤษภาคม 1998

13 สิงหาคม 1969

คุณพ่อ เกรโกรี เทิดศักดิ์  กิจสวัสดิ์

 

3 กันยายน

15 พฤษภาคม 1999

23 ธันวาคม 1968

คุณพ่อ อันตน นิพนธ์  สิริวราวุธ

 

13 มิถุนายน

11 มิถุนายน 2000

21 มกราคม 1967

คุณพ่อ  ชาร์ลสโบโรเมโอ สุรศักดิ์   อัมพาภรณ์                           

 

4 พฤศจิกายน

11 มิถุนายน 2000

8 มีนาคม 1969

คุณพ่อ เปาโล อนุสรณ์  แก้วขจร

 

29 มิถุนายน

11 มิถุนายน 2000

9 มิถุนายน 1969

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บัญชา  วงษ์วุฒิพงษ์

 

24 มิถุนายน

11 มิถุนายน 2000

11 พฤษภาคม 1970

คุณพ่อ เปาโล พรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

14 เมษายน 1971

คุณพ่อ เอ็มมานูแอล สหพล  ตั้งถาวร

 

25 ธันวาคม

3 มิถุนายน 2001

14 มกราคม 1970

คุณพ่อ เปาโล ยอดชาย  เล็กประเสริฐ

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

9 สิงหาคม 1972

คุณพ่อ เปาโล เอกรัตน์  หอมประทุม

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

14 กรกฎาคม 1971

คุณพ่อ เปโตร วิบูรณ์  ลิขิตธรรม

 

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

7 เมษายน 1972

คุณพ่อ อันตน เอกชัย  โสรัจจกิจ

 

13 มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2002

1 มกราคม 1972

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เกรียงชัย  ตรีมรรคา

 

24 มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2002

3 มีนาคม 1972

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์สมหมาย มธุรสสุวรรณ             

 

3 ธันวาคม

19 พฤษภาคม 2002

5 มีนาคม 1970

คุณพ่อ เปโตร ธนันต์ธง  สุขสุทิพย์

 

29 มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2002

18 ตุลาคม 1971

คุณพ่อ เอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล

 

28 สิงหาคม

19 พฤษภาคม 2002

9 ตุลาคม 1972

คุณพ่อ ยอแซฟ อิทธิพล ศรีรัตนะ

 

19 มีนาคม

8 มิถุนายน 2003

29 เมษายน 1974

คุณพ่อ เบเนดิก พรชัย แก้วแหวน

 

11 กรกฎาคม

8 มิถุนายน 2003

11 ธันวาคม 1972

คุณพ่อ อันตน ประจักษ์ บุญเผ่า

 

13 มิถุนายน

8 มิถุนายน 2003

8 พฤศจิกายน 1973

คุณพ่อ ไมเกิ้ล โชคชัย คูรัตนสุวรรณ

 

29 กันยายน

8 มิถุนายน 2003

30 สิงหาคม 1973

คุณพ่อ เปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

 

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 2004

11 พฤษภาคม 1975

คุณพ่อ ยอแซฟ พรชัย วิลาลัย

 

19 มีนาคม

30 พฤษภาคม 2004

19 ตุลาคม 1975

คุณพ่อ โทมัส เทพประสิทธิ์  ทอแสงธรรม                                      

 

3 กรกฎาคม

15 พฤษภาคม 2005

21 มกราคม 1976

คุณพ่อ อันตน  สราวุธ  อมรดิษฐ์

 

13 มิถุนายน

15 พฤษภาคม 2005

3 มีนาคม 1970

คุณพ่อ ยอแซฟวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

 

19 มีนาคม

15 พฤษภาคม 2005

24 กันยายน 1973

คุณพ่อ สเตเฟน  วุฒิไกร  ชินทร์นลัย

 

26 ธันวาคม

27 พฤษภาคม 2007

16 สิงหาคม 1978

คุณพ่อยอห์น บอสโก ณรงค์  รวมอร่าม

 

31 มกราคม

3 พฤษภาคม 2008

8 มกราคม 1979

คุณพ่อ ยอแซฟ วินัย  ฤทธิบุญชัย

 

19 มีนาคม

3 พฤษภาคม 2008

28 พฤศจิกายน 1977

คุณพ่อ เปาโล ศวง  วิจิตรวงศ์

 

29 มิถุนายน

24 มกราคม 2009

1 กรกฎาคม 1979

คุณพ่อ ยอแซฟ สุพัฒน์  หลิวสิริ

 

19 มีนาคม

12 มิถุนายน 2010

21 กุมภาพันธ์ 1981

คุณพ่อ เปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง

 

29 มิถุนายน

12 มิถุนายน 2011

24 กุมภาพันธ์ 1983

คุณพ่อ มีคาแอล ณัฎฐวี  กังก๋ง

 

29 กันยายน

12 มิถุนายน 2011

11 กุมภาพันธ์ 1982

คุณพ่อ ยอแซฟ เชษฐ์ดนัย  ไชยเผือก

 

19 มีนาคม

12 มิถุนายน 2011

28 พฤศจิกายน 1980

คุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

 

29 มิถุนายน

27 พฤษภาคม 2012

 

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สักรินทร์ ศิรบรรเทิง

 

24 มิถุนายน

27 พฤษภาคม 2012

 

คุณพ่อยอแซฟ  ทัศมะ  กิจประยูร

 

19 มีนาคม

27 พฤษภาคม 2012

 

คุณพ่อยออากิม ธนายุทธ  ผลาผล

 

26 กรกฎาคม

19  พฤษภาคม 2013 

 

คุณพ่ออันตน  วิทยา เลิศทนงศักดิ์

 

13 มิถุนายน

19  พฤษภาคม 2013 

 

คุณพ่อยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

19 มีนาคม

10 พฤษภาคม 2014 

 

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

 

19 มีนาคม

10 พฤษภาคม 2014 

 

คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย

 

26 ธันวาคม

10 พฤษภาคม 2014 

 

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

 

29 มิถุนายน

23 พฤษภาคม 2015

 

คุณพ่อเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

 

29 มิถุนายน

23 พฤษภาคม 2015

 

คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

 

29 มิถุนายน

20 สิงหาคม 2016

 

คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร

 

19 มีนาคม

20 สิงหาคม 2016

 

คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

 

13 มิถุนายน

10 มิถุนายน 2017

 

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

 

24 มิถุนายน

10 มิถุนายน 2017

 

คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว

 

9 มีนาคม

16 สิงหาคม 2020

 

คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

 

29 มิถุนายน

16 สิงหาคม 2020

 

คุณพ่อเปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ

 

29 มิถุนายน

17 ตุลาคม 2021 

 

คุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ

 

29 มิถุนายน

17 ตุลาคม 2021 

 

คุณพ่อยอห์น บอสโก รัฐพล  งามอัชฌา

 

31 มกราคม

25 มิถุนายน 2022

1 มีนาคม 1989

คุณพ่อยอแซฟ ณัฐชัย  อิ่มไพร

 

19 มีนาคม

25 มิถุนายน 2022

25 มีนาคม 1991

คุณพ่ออันเดร ธนบูรณ์  พูนผล

 

30 พฤศจิกายน

25 มิถุนายน 2022

7 มกราคม 1992

คุณพ่อมัทธิว สาโรช  เมธีพิทักษ์กุล

 

21 กันยายน

25 มิถุนายน 2022

18 กุมภาพันธ์ 1993

 

 

 

 

 

­