พระสมณทูต อันเจโล เปโดรนี


พระสมณทูตอันเจโล เปโดรนี 
Archbishop Angelo Pedroni
 
ได้รับเลือกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งโนวิกา
และได้รับแต่งตั้งเป็นสมณทูตประจำประเทศไทย- ลาว และแหลมมลายู
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน  ค.ศ. 1965
Nominated Apostolic  Nuncio April 10 , 1965
 
วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1965 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี พระสมณทูตองค์ใหม่ ได้เดินทางมาถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพ เวลา 11.50 น. บรรดาผู้ไปรับต่างทยอยไปยังสนามบินตั้งแต่ 10.00 น. เศษ ฝ่ายคณะสงฆ์  มีพระสังฆราชยวง นิตโย เป็นหัวหน้า นอกนั้นมี พระสังฆราชเกี้ยน เสมอพิทักษ์ พระสงฆ์ และนักบวชทั้งชายและหญิง ทุกวัด ทุกคณะ ในกรุงเทพฯ สัตบุรุษ และคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เป็นต้นจาก โรงเรียนมาแตร์ เดอี, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ฯลฯ 
 
เมื่อลงจากเครื่องบินแล้ว พระสมณทูตเดินผ่านแถวผู้ได้ต้อนรับบรรดานักเรียนต่างโบกธงส่งเสียงไชโยกึกก้องต่อจากนั้นพระสมณทูตเดินทางโดยรถยนต์มายังสถานสมณทูต ที่ถนนพหลโยธิน
 
พระสมณทูต อันเจโล เปโดรนี  เกิดที่มักกานโญ มณฑลวาเรเซ ในเขตอัครสังฆมณฑลมีลาน อิตาลี  วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1914
 
การศึกษา เข้าสามเณราลัยเล็กประจำสังฆมณฑล ต่อมาได้เข้าสามเณราลัยใหญ่ลอมบาร์โด ที่กรุงโรม รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1937   
  
หลังจากที่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
     ค.ศ. 1937-1942       เป็นรองเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงมิลาน
     ค.ศ. 1937               ได้รับปริญญาโททางเทวศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ที่กรุงโรม
     ค.ศ. 1942               ได้รับปริญญาเอกวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยพระหฤทัย นครมิลาน
     ค.ศ.1944                ได้รับปริญญาดุษฎีบัณทิตวิชากฎหมายพระศาสนจักรที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน  กรุงโรม 
     ค.ศ. 1945                เป็นทนายความในศาลของพระศาสนจักร
     ค.ศ. 1949-1951        เป็นเลขาธิการสถานเอกอัครสมณทูตที่อียิปต์
     ค.ศ. 1952-1953        เป็นเลขาธิการสถานเอกสถานสมณทูตที่ปารีส
     ค.ศ. 1954                เลขาธิการคณะกรรมาธิการจัดปีแม่พระ
     ค.ศ. 1960-1965        เป็นผู้สังเกตการณ์ถาวรแห่งรัฐวาติกัน ประจำองค์การยูเนสโก ที่ ปารีส
 
 
 
วันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1965 ได้รับเลือกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งโนวิกา และได้รับแต่งตั้งเป็นสมณทูตประจำประเทศไทย- ลาว และแหลมมลายู 
 
ได้รับอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช ที่ มหาวิหารนักบุญอัมโบรส ที่ กรุงมีลาน วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1965  โดย พระคาร์ดินัลยวง โกลมโบ
 
วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 คณะกรรมการสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำโดยคุณแสวง เตียวไพบูลย์ นายกฯสมาคมได้เข้าเยี่ยมแสดงคารวะพระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี  พระสมณทูตองค์ใหม่ เลขานุการพระสมณทูต และพระสมณทูตให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง การพบปะสนทนาครั้งนี้กินเวลาประมาณ 45 นาที ก่อนจะกลับ พระสมณทูตกรุณาอวยพรกรรมการทุกท่านและมอบเหรียญสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นที่ระลึกด้วย 
 
 
วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1965  พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ไปร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราช อาแลน วังกาแวร์ ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1965 สมาชิกคณะมณฑล และคณะหมวดสมาคมนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล โดยการนำของคุณพ่อยอลี จิตตาธิการ ได้เข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ที่สำนักพหลโยธิน เนื่องในโอาสที่พระสมณทูตมารับตำแหน่งในประเทศไทย พระสมณทูตให้การต้อนรับด้วยอัธยาศรัยไมตรีและมอบเงินจำนวนหนึ่งแก่คณะมณฑล เพื่อส่งเสริมกิจการของคณะให้พัฒนาถาวรยิ่งๆ ขึ้น 
 
วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1965 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสตรีช่วยมิสซังฯได้จัดงานรับรองเป็นเกียรติแด่พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี พระสมณทูตองค์ใหม่ พระสังฆราชยวง, พระสังฆราชบาเย, พระสงฆ์ ภราดา จากทุกวัดและโรงเรียนในกรุงเทพฯ พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและผู้แทนคณะกรรมการคาทอลิกต่างๆได้ไปร่วมแสดงความยินดีต่อพระสมณทูตอย่างคับคั่ง
 
วันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1965  ฉลองวัดมารีสมภพ บ้านแพน พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี พร้อมกับคุณพ่อยานี เลขานุการชั่วคราว ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานการฉลองตลอดวัน ระหว่างมิสซาซึ่งถวายโดยพระสมณทูต มีคุณพ่อลามูเร จากโนนแก้วทำหน้าที่ดีอาโกโน คุณพ่อลาบอรี จากเกาะใหญ่ เป็นซบดีอาโกโน  คุณพ่อยานีเป็นผู้ช่วย  คุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิแสดงพระธรรมเทศนา 
 
 
วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1965 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ไปเยี่ยมวัดบ้านโป่ง, โรงเรียนสารสาทธิ์, โรงเรียนนารีวุฒิ, โรงพยาบาลซานคามิลโลและอารามกาปูชิน
 
วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1965 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ไปเป็นประธานเปิดงานวันสมาคมครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1966 ฉลอง150 ปีนักบุญยวง บอสโกได้สถาปนาคณะซาเลซียน พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี เป็นประธานในพิธีเสกอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนสาสิทธิพิทยาลัย ร่วมด้วยท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ทางโรงเรียนจัดตั้งแถวนักเรียนต้อนรับพระสมณทูต พิธีเสกอาคารเวลา10.30น. เสกเสร็จแล้วพระสมณทูตพร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติยืนอยู่บนชั้นที่ 4 ชมการแสดงกายบริหารของนักเรียน จบแล้วลงมาที่แท่นรับการเคารพ พระสมณทูตให้โอวาสแก่นักเรียน ตอนจบพระสมณทูตได้กล่าวอวยพรแก่ทุกคน  
 
วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1966 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ไปร่วมพิธีเสกอาคารโรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์และอาคารสามเณราลัยใหม่ ที่สามพราน จังหวัด นครปฐม
 
วันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1966  ไปร่วมงานแต่งตั้งพระอัครสังฆราชกี้ยน เสมอพิทักษ์ เวลา 12.20 น. พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนีได้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสกลนคร พระอัครสังฆราชเกี้ยน เสมอพิทักษ์  พร้อมกับคณะสงฆ์ สามเณรและสัตบุรุษเป็นจำนวนมากไปรอรับที่นั่น แล้วเชิญพระสมณทูตขึ้นรถที่ท่าแร่ พระสมณทูตขึ้นนั่งวอแห่เข้าโบสถ์ รับความเคารพจากคณะมิสซังท่าแร่ 
 
  
วันที่ 8 มีนาคมค.ศ.1966  เป็นวันประกอบพิธีแต่งตั้งพระอัครสังฆราชพระสมณทูตได้ร่วม พิธีแต่งตั้งด้วย 
 
วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1966 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี เยี่ยมสามเณราลัยฟาติมา กับอารามนางชีคณะรักไม้กางเขนท่าแร่ แล้วเวลาบ่ายพระสมณทูตเดินทางไปนครพนมแวะเยี่ยมหมู่บ้านคริสตังค์ใหม่ 4 แห่งตามเส้นทาง ที่วัดหนองแสง จังหวัดนครพนม พระสมณทูตได้รับการต้อนรับจากสัตบุรุษอย่างมโหฬารวันรุ่งขึ้นพระสมณทูตจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
 
วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1966 ที่โบสถ์อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ มีพิธีสถาปนาพระอัครสังฆราชยวง นิตโย และอัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ เป็นทางการ พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี เป็นประธาน เริ่มพิธีเวลา 17.00 น.  พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ถวายมหาบูชามิสซาร่วมกับพระสังฆราชทั้งหมดในประเทศไทย ท่ามกลางพระสงฆ์ในอัครสังมณฑล ผู้แทนคณะนักบวช ผู้แทนกิจการคาทอลิกและสัตบุรุษจากวัดต่างๆเนืองแน่น หลังมิสซาพระสมณทูตอ่านสารตราตั้งสถาปนาพระฐานานุกรม ในประเทศไทยแล้วเชิญพระอัครสังฆราชยวงขึ้นบัลลังก์ บรรดาพระสงฆ์ ผู้แทนคณะนักบวช คณะกรรมการกิจการคาทอลิกและสัตบุรุษเข้าแสดงคารวะ ต่อจากนั้น เป็นงานเลี้ยงฉลองแบบค็อกเทล ที่บริเวณหน้าสำนักงานอัสสัมชัญ 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1966 กรรมการสมาคมคาทอลิกได้เข้าเยี่ยมคำนับพระสังฆราชทุกองค์ในประเทศไทยกับพระสมณทูต ในโอกาสที่มีประชุมสภาพระสังฆราชที่ตึกอำนวยการสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1966 เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 3 นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6  ทรงรับสมณาภิเษกพระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ถวายมิสซาที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ รุ่งขึ้นได้จัดงานรับรองแบบค็อกเทลที่สยามโฮเต็ล ทั้งสองงานได้มีผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายคณะทูตต่างประเทศ ฝ่ายสงฆ์และสัตบุรุษ ไปร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง 
 
วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 วันสถาปนาสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นทางการ พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ไปร่วมฉลองครั้งนี้ด้วย พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้ย้ายสำนักจากเลขที่ 352 ถนนพหลโยธิน มาอยู่ที่ตึกพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง (เดิม) บริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.196 เป็นต้นไป 
 
 
วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1966 ได้ไปเปิดตึกใหม่โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน บ้านโป่ง  
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1966 ทางอัครสังฆมณฑลราชสีมา ได้ประกอบพิธีสถาปนาสังฆมณฑลและอัญเชิญพระสังฆราชขึ้นครองบัลลังก์ เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชอันเจโล  เปโดรนี ได้เดินทางมาถึงวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด กองดุริยางค์โรงเรียนมารีย์วิทยา บรรเลงเพลงต้อนรับนำขบวนเข้าสู่วัด เวลา 17.00 น.  เริ่มวจนพิธีกรรมสถาปนาสังฆมณฑลเป็นทางการ พระสมณทูตเป็นผู้ประกอบพิธี 
 
วันที่ 3- 11 มกราคม ค.ศ. 1967 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้กำหนดไปเยี่ยมภาคใต้ของสังฆมณฑลราชบุรี เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดหาดใหญ่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านดอน
 
วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1967 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี พร้อมกับพระสังฆราชคาเร็ตโต ได้เดินทางโดยเครื่องบินไปเยี่ยมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาที่ภูเก็ต คณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์และสัตบุรุษวัดอัสสัมชัญ ภูเก็ต มาต้อนรับที่สนามบินนำไปยังโรงเรียน ผู้แทนคณะนักเรียนอ่านสุนทรพจน์แสดงความยินดี ตอนบ่ายไปเยี่ยมโรงเรียนดาราสมุทรในปกครองของซิสเตอร์คณะฟรังซิสกัน ตอนเย็นพระสมณทูตถวายมิสซา หลังจากนั้นรับประทานอาหารพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 
 
รุ่งขึ้นทางคณะพาพระสมณทูตชมภูมิประเทศรอบเกาะ ต่อจากนั้นพระสมณทูตเดินทางต่อไปเยี่ยมวัดที่ตรัง ซึ่งอยู่ในปกครองของคณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ด้วย วันอาทิตย์ พระสมณทูตถวายมิสซาเวลาเช้าที่วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ ตรัง เสร็จพิธีแล้วพระสมณทูตได้เสกศิลาแรกโรงเรียนดรุโณทัย
 
  
วันที่ 10- 11 มกราคม ค.ศ. 1967 ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเทพนิมิตศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1967 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้เดินทางไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมพิธีเสกวัดแม่พระนิรมล  สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 
วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1967 เวลา 6.30 น. พระสังฆราชเกลาดีโอ บาเยต์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลฯ ทำพิธีเสกวัดใหม่ ติดตามด้วยการถวายสหบูชามิสซาโดยพระสมณทูตและพระสังฆราชทุกองค์ เวลา 14.00 น. แข่งขันตะกร้อข้ามตาข่ายและกีฬาประชาชน เวลาเดียวกันเส็งกลอง พระสมณทูต เป็นประธาน                                              
 
วันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1967 เวลา 6.30 น. พระสมณทูตร่วมพิธีเสกวัดใหม่ของอารามชี ข้าบริการแม่พระอุบลฯ ติดตามด้วยสหบูชามิสซา เวลา 9.00 น. พระสมณทูตเดินทางกลับกรุงเทพ
 
วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1967 ในโอกาสครบรอบปีที่ 4 นับแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงสวมมงกุฎ พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้จัดงานรับรองแบบค็อกเทลที่สำนักพระสมณทูต ถนนสาทร 
 
วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1967 พระอัครสังฆราชอันเจโล เปโดรนี ได้จัดงานลี้ยงอำลาที่สำนักพระสมณทูต ถนนสาทร พระสมณทูตกำหนดเดินทางจากประเทศไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 พระสมณทูตไปรับตำแหน่งใหม่ในสมณกระทรวง
 
 
                                                                                             ข้อมูลจากหนังสือสารสาสน์ปีค.ศ.1965-1967