คุณพ่อ รูโซ

 
 
คุณพ่อ รูโซ
 
คุณพ่อรูโซ  เกิดวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1845  ที่เมืองฟายอล ตาร์นเนการอลมองตอบัง  เข้าบ้านเณรมิสซัง วันที่ 26 กรกรฎาคม ค.ศ. 1864  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1869
 
เมื่อคุณพ่อมาถึงเมืองไทย ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส ปี ค.ศ. 1870-1871 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญในปี ค.ศ. 1871-1874  ต่อมาคุณพ่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการบ้านเณรบางช้าง ในปี ค.ศ. 1874-1880 คุณพ่อเรียนภาษาไทยเก่งเป็นพิเศษ จึงได้รับเลือกให้เป็นล่ามจากรัฐบาลกรุงสยาม  ในการประชุมกับผู้แทนฝรั่งเศส  แสวงหาข้อตกลงเรื่องดินแดนสยาม-เขมร ในฐานะเป็นอธิการบ้านเณร จนกระทั่งในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1880 คุณพ่อกลับไปประเทศฝรั่งเศส  แล้วคุณพ่อก็กลับมามิสซังสยามอีกครั้งในเดือนมกราคม ค.ศ. 1882 คุณพ่อก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปลาสร้อย  คุณพ่ออยู่ในตำแหน่งไม่นานก็ตัดสินใจไปอยู่ที่บ้านนาซาแร็ธ ฮ่องกง ตลอดทั้งปี 
 
จากนั้นคุณพ่อได้ยื่นใบลาออกจากคณะมิสซังต่างประเทศ และขอกลับไปทำงานในสังฆมณฑลของตนเอง  ทางคณะจึงรับการลาออกของคุณพ่อเป็นทางการ ในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1888  คุณพ่อจึงไปทำงานตามวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลมองตอบัง หลังจากนั้นทางคณะมิสซังต่างประเทศ  ก็ไม่ได้รับการติดต่อจากคุณพ่ออีกเลย.