คุณพ่อ ปอล อเล็กซันเดอร์ ซัลม็อง

 
 
คุณพ่อ ปอล อเล็กซันดอร์ ซัลม็อง
 
คุณพ่อ ปอล อเล็กซันเดอร์ ซัลม็อง เกิดวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1854  ที่บราแวงกูรต์ วอช  เข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1875  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1877  ออกเดินทางมาประเทศสยาม วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1877  
 
ครั้งแรก คุณพ่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดอยู่ที่วัดบางนกแขวก และในปี ค.ศ. 1880  คุณพ่อก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนกแขวก
 
ในปี ค.ศ. 1884 ถึงแม้ว่าสุขภาพของคุณพ่อไม่สู้ดีเท่าไร คุณพ่อก็ต้องปกครองทั้งวัดบางนกแขวก  วัดแม่กลอง  และเมืองเพชร  โดยมีคุณพ่อบารบิเอร์  เป็นผู้ช่วย ในปี ค.ศ. 1883  คุณพ่อได้แสดงความเป็นผู้มีใจกล้าแกร่ง ต่อหน้าพวกอั้งยี่ ซึ่งเป็นสมาคมลับจีน คุณพ่อจึงสามารถทำงานอยู่ได้ และโดยที่มีคุณพ่อบาร์บิเอร์ เป็นผู้ช่วย คุณพ่อได้สร้างวัดบางนกแขวกหลังใหม่ อย่างสวยงามมาก ถวายแด่พระนางมารีอาทรงบังเกิด นับเป็นวัดที่สวยวิจิตรตระการที่สุด จนทำให้ชาวพุทธในสมัยนั้ถึงกับกล่าวว่า  “วัดของเรา เทียบกับวัดมหัศจรรย์หลังนี้ไม่ได้เลย"
 
ในปี ค.ศ. 1894  คุณพ่อยังไปดูแลแลบรรดาคริสตัง ที่โคกมดตะนอย  จนถึง ปี ค.ศ. 1894  ตลอดเวลานั้น คุณพ่อพยายามพัฒนาชาวลาวโคกมดตะนอย ทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจ โดยมิได้ละทิ้งหน้าที่การงานที่มีต่อกลุ่มชาวจีนบางนกแขวก ในปี ค.ศ. 1900 มีชาวลาว 300 คน ขับร้องเพลงภาวนาในวัด ซึ่งคุณพ่อได้สร้างไว้ที่โคกตะนอย พร้อมกับสร้างโรงเรียนสอนคำสอน ซึ่งมีคนมาเรียนคำสอนในสมัยนั้นถึง 200 กว่าคน
 
กระนั้นก็ดี บางนกแขวกก็เป็นที่ซึ่งทำให้คุณพ่อทำงานดีเด่น และใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่  คุณพ่อพัฒนากลุ่มนี้อย่างจริงจัง  ในปี ค.ศ. 1912  คุณพ่อสร้างโรงเรียนใหญ่ 2 หลัง หลังหนึ่งสำหรับนักเรียนชาย อีกหลังสำหรับนักเรียนหญิง  ในปี ค.ศ. 1917  คุณพ่อสร้างโรงเรียนหญิงอีกหลังหนึ่ง  และเริ่มทำการสร้างโรงพยาบาลด้วย
 
ปี ค.ศ. 1918  นอกจากนั้น คุณพ่อยังรับหน้าที่ไปดูแลกลุ่มคริสตชนวัดเพลง เนื่องจากการมรณภาพของคุณพ่อเปอตีต์  ซึ่งได้จัดให้วัดเพลง เป็นศูนย์แห่งความศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
 
แต่กำลังกายของมนุษย์ก็มีขอบเขต คุณพ่อซัลม็อง ได้มีความยินดีที่ได้จบชีวิตลงที่วัดบางนกแขวก อันเป็นวัดที่แสดงผลงานเกียรติคุณสูงสุดในชีวิตของคุณพ่อ พระเป็นเจ้าทรงเรียกคุณพ่อ ไปรับรางวัลนิรันดรในสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1927  คุณพ่อมีอายุได้ 69 ปี  ทำงานแพร่ธรรมได้ 46 ปี