คุณพ่อ ซมแลต์

 
 
คุณพ่อ ชมแลต์  
 
คุณพ่อ ชมแลต์  เกิดวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1885  ที่ยอร์เกอเน  กลุ่มคริสตชนขึ้นกับสังฆมณฑลลังเดรอส์ โฮ๊ตมารน์ คุณพ่อเรียนที่สังฆมณฑล และได้รับศีลโกนวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1902  เข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1904  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1909  และออกเดินทางมาประเทศสยาม วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1910
ช่วงที่คุณพ่อมาถึงกรุงเทพฯ ไม่มีบันทึกหลักฐานแน่ชัด แต่ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน ค.ศ. 1912 คุณพ่อเป็นปลัดของคุณพ่อริชารด์ แทนคุณพ่อเอมมานูแอล และรับมอบหมายให้อยู่ที่หนองหิน คุณพ่ออยู่หนองหินไม่กี่เดือนก็ย้ายไป แล้วคุณพ่อมาร์แชลมาแทนที่หนองหิน 
 
วันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1912 คุณพ่อชมแลต์ เป็นคุณพ่อปลัดของคุณพ่อฟูยาห์ที่วัดกาลหว่าร์ และเป็นผู้ตั้งกลุ่มคริสตังจีนกวางตุ้ง คุณพ่ออยู่วัดกาลหว่าร์ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1914
 
เมื่อเกิดสงครามโลกเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1914  คุณพ่อถูกเกณฑ์เป็นทหาร สังกัดกองเสนารักษ์ และขณะที่คุณพ่อกำลังไปรับทหารที่บาดเจ็บอยู่แนวหน้า คุณพ่อเองก็ถูกยิงถึงแก่มรณภาพ โดยกระสุน 5 นัด ในวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1914  ในการรบที่อาร์ตัวส์
 
ภายหลัง ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1920  ทางรัฐบาลได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสสริยาภรณ์  Medaille Militaire  และ  Croix de Guerre   เนื่องจากความกล้าหาญของคุณพ่อ.