คุณพ่อ ยวงบัปติสตา วาซัล

 
คุณพ่อ  ยวงบัปติสตา วาชัล   
 
คุณพ่อ ยวงบัปติสตา วาชัล เกิดวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1812  ที่แซงต์แมรด์ เดอ ลาโปร จังหวัดกอแรส  คุณพ่อบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1838  ที่เมือง ตือร์ และเข้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส วันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1841 ออกเดินทางมาประเทศไทย วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1842
 
คุณพ่อเป็นปลัดของคุณพ่ออัลบรังด์ ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  คุณพ่อไปหาคุณพ่อกรางยัง ที่วัดซางตาครู้ส ต้นปี ค.ศ. 1844  คุณพ่อทั้งสองก็ออกเดินทางไปเชียงใหม่ เข้าเฝ้าเจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอนุญาตให้คุณพ่ออยู่ในเมืองได้ และได้สร้างที่พักให้ แต่แล้วเมื่อคุณพ่อ ทั้งสองเริ่มประกาศพระวรสาร เจ้าเมืองก็เปลี่ยนความตั้งใจ กลับสั่งให้คุณพ่อออกจากราชอาณาจักร คุณพ่อทั้งสองกลับมาถึงกรุงเทพฯ เดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน เมื่อปี ค.ศ. 1845 คุณพ่อวาชัล  เกิดป่วยเป็นไข้ป่า คุณพ่อจึงออกเดินทางไปเมืองมาเก๊า ปี ค.ศ. 1846 ไปมณฑยูนนาน ถูกจับกุม และถึงแก่มรณภาพ เพื่อความเชื่อ เมื่อ วันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1851