คุณพ่อ ยวง ฟรังซัวส์ แวร์แนท์

 
คุณพ่อ ยวง ฟรังซัวส์ แวร์แนท์  
 
คุณพ่อ ยวง ฟรังซัวส์ แวร์แนท์  เกิดวันที่ 7 เมษายน  ค.ศ. 1809  ในเขตวัดแชงต์ ยือลิแอ็ง ตำบลเซกืร์ ในอาเวย์รง  คุณพ่อรับศีลอนุสงฆ์ที่บ้านเณรใหญ่เมืองร็อแดส แล้วเข้าบ้านเณร M.E.P. วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1835 คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1836   ออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1837  ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1838
 
ตอนแรกคุณพ่อรับเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ ทั้งๆ ที่เรียนภาษาด้วย แล้วคุณพ่อรับมอบหมายไปเยี่ยมโปรดศีลให้คริสตังที่ยังอยู่ในเมืองอยุธยา ซึ่งเวลานั้นเป็นจำนวน 70 คน
 
ปลายปี ค.ศ. 1839  คุณพ่อตั้งใจจะไปแพร่ธรรมในหมู่ชาวอีสานภาคใต้ แต่ในที่สุด ก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจดังกล่าว คุณพ่อจึงเข้าแพร่ธรรมในเมืองบางปลาสร้อย เมื่อ ค.ศ. 1843  มีชาวจีนกลับใจเป็นคริสตังหลายคน  เป็นเหตุให้ข้าหลวงประจำบางปลาสร้อยขับไล่คุณพ่อกลับมากรุงเทพฯ
 
คุณพ่อแวร์แนท์ถึงกรุงเทพฯ ก็ป่วย หมดกำลัง ต้องไปพักผ่อนที่วัดซางตาครู้ส คุณพ่อสิ้นใจที่วัดนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1845  ศพฝังไว้ในวัด
 
พระสังฆราชปัลเลอกัว รายงานว่า  คุณพ่อแวร์แนท์ปฏิบัติฤทธิ์กุศลความมัธยัสถ์อย่างเหลือเชื่อ รับอาหารแต่ข้าวสวย ชูรสด้วยพริกขี้หนู หรือพริกไทย นับหลายๆ เดือน  คุณพ่อเป็นผู้รอบคอบไว้ใจได้ นิสัยสม่ำเสมอ กล้าหาญ มีความเพียรอดทนหาเหมือนมิได้.