คุณพ่อ ปิแอร์ โกลด์ อาแล็กซิส วิลล์แม็ง

 
คุณพ่อ ปิแอร์ โกลด์ อาแล็กซิส วิลล์แม็ง
 
คุณพ่อ ปิแอร์ โกลด์ อาแล็กซิส วิลล์แม็ง เกิดในเขตจังหวัดเบอซังซอง เป็นพระสงฆ์แล้ว ก่อนที่จะเข้าบ้านเณร M.E.P  ท่านออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1781
 
ตอนแรก คุณพ่อรับเป็นอาจารย์ที่บ้านเณรจันทบุรี ซึ่งขณะนั้นมีเณรกำลังเรียนเพียง 12 คน ต่อจากนั้น คุณพ่อรับเป็นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส ซึ่งในสมัยนั้นมีความยุ่งยากเนื่องจากพวกคริสตังปอร์ตุเกสไม่ลงรอยกัน
 
เมื่อปี ค.ศ. 1785 คุณพ่อป่วยลง ต้องไปพักผ่อนที่เมืองปงดิเชรี  ปี ค.ศ. 1787 คุณพ่อทำงานแพร่ธรรมที่เขตวัดอัสสัมชัญ ปีนัง (มิสซังสยาม) ในท่ามกลางความยากจนสุดขีด และพระสังฆราชการ์โนลต์ แต่งตั้งท่านเป็นรองประมุขมิสซัง
 
ปี ค.ศ. 1788 คุณพ่อวิลล์แม็งกลับไปฝรั่งเศส ซึ่งเกิดการปฏิวัติเมื่อ ปี ค.ศ. 1789 พวกปฏิวัติทำการเบียดเบียนศาสนา พยายามจะให้บรรดาพระสงฆ์แยกจากสมเด็จพระสันตะปาปา และทำศีลบนปฏิญาณตน ทิ้งความเชื่อคาทอลิกเที่ยงแท้ เข้ามาเป็นดังข้าราชการเผยแพร่ลัทธิของพวกปฏิวัติ คุณพ่อวิลล์แม็งยินยอมจำนน และปฏิญาณตน เลยถูกขับไล่ออกจากคณะ M.E.P. มีรายงานว่า ในภายหลังคุณพ่อสำนึกตน และกลับคำ เป็นเหตุให้คุณพ่อต้องถูกประหารชีวิตตัดศรีษะ เมื่อ ปี ค.ศ. 1795.