คุณพ่อ ยัง ปอล ลังฟังต์

 
 
 
คุณพ่อ ยัง ปอล ลังฟังต์
 
ศูนย์กลางคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ที่ถนนสีลม ได้ส่งประวัติ คุณพ่อ ยัง ปอล ลังฟังต์ มาให้มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
คุณพ่อ ยัง ปอล ลังฟังต์  เกิดวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1928 ที่เมืองเซนต์เอเทียน ประเทศฝรั่งเศส  บิดาชื่อเรมอนด์ และมารดาชื่อเยอร์แมน เป็นบุตรคนที่ 2 ใน 3 ของครอบครัว
 
การศึกษา เข้าบ้านเณรอิสซี แล มูลีโน ที่กรุงปารีส แล้วบ้านเณรใหญ่ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ปี ค.ศ. 1947
 
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1951  และในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1953 คุณพ่อมาถึงเมืองไทยพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นอีก 2 คน คือ พระสังฆราชแบร์ทอล์ด ซึ่งมรณภาพไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1994 และคุณพ่อ บูเชอร์ อแลง  คุณพ่อเรียนภาษาไทยที่วัดบ้านนาและที่โรงเรียนโชติรวีนครสวรรค์
 
ปี ค.ศ. 1956-1959    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
ปี ค.ศ. 1959-1960    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
ปี ค.ศ. 1960-1971    เป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
ปี ค.ศ. 1971-1972    กลับไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส
ปี ค.ศ. 1973-1983    เป็นเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
                             และเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี ค.ศ. 1983-1984    กลับไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส
ปี ค.ศ. 1984-1987    เป็นอาจารย์ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟและแสงธรรม สามพราน
ปี ค.ศ. 1987-1992    เป็นผู้จัดการหอจดหมายเหตุคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
ปี ค.ศ. 1993-2001    เป็นจิตตาธิการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ปี ค.ศ.  2001           คุณพ่อได้ฉลองครบรอบ 50 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์
ปี ค.ศ. 2002            พักเกษียณที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ค.ศ.  2010  เวลา 00.20 น. คุณพ่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ด้วยโรค มะเร็ง
 
หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้เพิ่มเติมรายละเอียดเล็ก น้อยในประวัติย่อนี้ คุณพ่อลังฟังต์เป็นนักประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง คุณพ่อเป็นผู้จัดการหอจดหมายเหตุคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) อยู่ถึง 6 ปี เป็นผู้ริเริ่มนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่คณะสงฆ์ MEP ไปทำงานเผยแพร่ความเชื่อลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดระบบเอกสารให้ทันสมัย แน่นอนที่สุด ท่านได้จัดระบบเอกสารทั้งปวงของมิสซังสยามด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์พระศาสนจักรของมิสซังสยามที่สำคัญ ๆ หลายอย่าง รวมทั้งสำเนาเอกสารจาก  หอจดหมายเหตุ MEP ที่คุณพ่อลังฟังต์กรุณาถ่ายทอดให้แก่พวกเรานั้น นับว่ามีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ คุณพ่อยังให้คำแนะนำหลายประการในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
 
ผลงานชิ้นสำคัญของคุณพ่อที่มีต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯก็คือ คุณพ่อเป็นประธานอนุกรรมการด้านประวัติศาสตร์ในกรณีเสนอคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี คุณพ่อเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดในเชิงประวัติศาสตร์ ในที่สุดสมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องนักบุญได้รับรองเอกสารทั้งหมด ตามที่ท่านได้พิจารณารับรองไว้แล้วนั้น   ท่านเอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก
 
ในระหว่างที่คุณพ่อเป็นผู้จัดการหอจดหมายเหตุ MEP คุณพ่อได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้กล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับประเทศไทย
 
คุณพ่อลังฟังต์เป็นคนที่มีความจำดีเยี่ยม และสามารถเล่าเรื่องต่างๆ ได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดีและลึกซึ้ง ใช้คำและเล่นคำได้อย่างไม่น่าเชื่อ คุณพ่อเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ คุณพ่อบวชเป็นพระสงฆ์ทั้งหมด 59 ปี ใช้ชีวิตสงฆ์ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย และโดย เฉพาะอย่างยิ่ง ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็ง และมีอาการไม่สู้ดีตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2010 ที่สุด คุณพ่อถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวลา 00.20 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ค.ศ.  2010 รวมอายุได้ 82 ปี
 
ขอขอบคุณคุณพ่อลังฟังต์สำหรับชีวิตมิสชันนารีในผืนแผ่นดินไทย