คุณพ่อ ยอแซฟ กียู

 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ กียู
 
คุณพ่อ ยอแซฟ กียู เกิดวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1933 ที่ Brest ประเทศฝรั่งเศส ครอบครัวของคุณพ่อมีอาชีพทำนา  บิดาของคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน  มีพี่สาวเป็นซิสเตอร์ 1 คน 
 
คุณพ่อเข้าเรียนที่บ้านเณรของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เมื่ออายุได้ 12 ปี เมื่อเรียนจบบ้านเณรแล้ว บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1960  หลังจากนั้น 3 เดือนก็ถูกส่ง ไปทำงานแพร่ธรรมในประเทศพม่า คุณพ่อก็ได้ทำงานกับชาวกะเหรี่ยงที่นั่นเป็นเวลา 7 ปี หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คุณพ่อก็ต้องจากประเทศพม่า ไปทำงานด้านกระแสเรียกที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 3 ปี  แล้วจึงสมัครเข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1970  แรกเริ่มได้เรียนภาษาไทย 1 ปี แล้งจึงไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เป็นเวลาปีครึ่ง ปี ค.ศ. 1973  ได้มาสังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์ และได้เลือกพื้นที่ทำงานกับชาวกะเหรี่ยงที่เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จนถึงวาระสุดท้ายเป็นเวลานาน 15 ปี 
 
ช่วงที่ทำงานที่เขตแม่สอด
เมื่อคุณพ่อกียูได้มาเยี่ยมถึงแม่สอด ได้ไปสำรวจตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อหาหมู่บ้าน ที่จะเป็นศูนย์ของการแพร่ธรรม ที่สุดได้เลือกบ้านปูเป้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  อยู่ห่างจากแม่สอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 45 ก.ม. เมื่อคุณพ่อไปอยู่ใหม่ๆ มีชาวกะเหรี่ยงสมัครเข้าศาสนา 3 ครอบครัว และเมื่อคุณพ่อจากไป กลุ่มคริสตชนปูแป้ก็มีถึง 17 ครอบครัว คุณพ่อได้กระจายงานไปในพื้นที่ใกล้เคียงจุดใหญ่ๆ 6 เขต รวมกะเกรี่ยงที่เข้ามารับความเชื่อทั้งหมด 105 ครอบครัว ใน 25 หมู่บ้านมีวัด 4 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง
 
จิตตารมณ์แพร่ธรรมกับลมหายใจสุดท้าย  ในตลอดชีวิตของคุณพ่อ ได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดกับการแพร่ธรรมในหมู่ชาวกะเหรี่ยง เริ่มตั้งแต่ประเทศพม่าจนถึงเมืองไทย คุณพ่อเริ่มทำงานเพื่อชาวกะเหรี่ยงจบก็กะเหรี่ยง เรียกว่าหายใจเป็นกะเหรี่ยงนั่นเอง คุณพ่อเน้นชีวิตภายในที่แนบสนิทกับพระคริสต์ และมีความมุ่งหวังที่จะให้พระคริสต์เป็นวิญญาณของกลุ่มคริสตชนกะเหรี่ยงทั้งหมด ชีวิตของคุณพ่อจึงเป็นพยานถึงการภาวนาและชีวิตที่สนิทกับพระเสมอ ใครๆ ที่ได้พบเห็น ก็จะมีความประทับใจในความสงบเลือกเย็น ความเป็นกันเอง การเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย ความละมุมละไมน่ารักของคุณพ่อ
 
คุณพ่อจากไปในวันที่ 28  พฤษภาคม ค.ศ.1988 ศพของคุณพ่อตั้งอยู่ในวัดนักบุญเทเรซา เป็นเวลา 3 วัน 4 คืน  พิธีปลงศพจัดขึ้นที่วัดนักบุญเทเรซา ในวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1988 โดยพระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค เป็นประธาน  หลังจากพิธีมิสซาแล้ว ได้เคลื่อนศพของคุณพ่อไปฝังยังสุสานของบ้านปูเป้ ตามธรรมเนียมกะเหรี่ยงอย่างเรียบๆ ง่ายๆ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะชีวิตของคุณพ่อ