คุณพ่อ โจแซฟ เตรบาออล

 

คุณพ่อโยแซฟ  เตรบาออล
 
เกิดวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1939   ที่ ประเทศฝรั่งเศส  
บวชเป็นพระสงฆ์  วันที่ 20 ธันวาคม  ค.ศ. 1964  ที่บ้านเณรของคณะประเทศฝรั่งเศส  
เดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1965  
ปี ค.ศ. 1965             เริ่มเรียนภาษาไทย ที่ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ 
ปี ค.ศ. 1967             ช่วยงานที่วัดเกาะใหญ่  
ปี ค.ศ. 1968             เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุบล  
ปี ค.ศ. 1969             เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ 
ปี ค.ศ. 1970-1974     กลับ เข้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ของคณะที่ประเทศฝรั่งเศส  
ปี ค.ศ. 1979             กลับมาประเทศไทย ช่วยงานสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ปี ค.ศ. 1992             ได้รับเลือกเป็นอธิการแขวงคณะมิสซังต่างประเทศที่กรุงเทพฯ  เป็นเวลา 15 ปี 
ปี ค.ศ. 2007             กลับมาช่วยงานสังฆมณฑลอุบลราชธานี
                              เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน และพักอยู่บ้านพักคณะที่อุบลราชธานี
ปี ค.ศ. 2010-2020     ได้รับเลือกเป็นอธิการแขวงคณะมิสซังต่างประเทศที่กรุงเทพฯ
                               
วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2020 ไปพักรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศส 
 
 
 คุณพ่อโจเซฟ เตรบาออล  มรณะวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2021 สิริอายุ 82 ปี