คุณพ่อ ยัง หลุยส์ ปิแอร์ จักแมง


คุณพ่อยัง หลุยส์ ปิแอร์ จักแมง
 
เกิดวันที่ 9  มกราคม ค.ศ. 1922  ที่เมอดอง  จังหวัดโษตเดอแซ็น  ประเทศฝรั่งเศส
บวชเป็นพระสงฆ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1946  ในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1947  
ไปมิสซังเซ็งกา ประเทศจีน เรียนภาษาแล้วก็ดูแลวัดซองดิงเซียง  ถูกไล่ออกไป
ปี ค.ศ. 1952           มาประเทศไทย  เรียนภาษาที่ท่าแร่และเชียงยืน
ปี ค.ศ. 1953           แล้วอยู่ที่นาโพธิ์
ปี ค.ศ. 1953-1958   สอนที่บ้านเณร ท่าแร่ 
ปี ค.ศ. 1958-1965   เป็นอธิการบ้านเณร   
ปี ค.ศ. 1966-1968   เรียนที่ปารีส 
ปี ค.ศ. 1969-1977   กลับมาดูแล การอบรมครูคำสอน และเป็นจิตตาอภิบาล อารามคณะรักกางเขน อุบล 
ปี ค.ศ. 1977-1992   เป็นอธิการ แขวงคณะที่กรุงเทพฯ  
ปี ค.ศ. 1977-1992   เป็นเจ้าอาวาส ที่สระบุรี
                            ปัจจุบันคุณพ่ออยู่ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            บ้านพักคณะมิสซังต่างประเทศจังหวัดสระบุรี 
                            อยู่ในประเทศไทย 57 ปี
 
คุณพ่อมรณะวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 03.10 น. รวมสิริอายุได้ 96 ปี