คุณพ่อ โรแบรต์ โกสเต

 

คุณพ่อ โรแบรต์ โกสเต
 
เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 ที่ ประเทศฝรั่งเศส  
บวชวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1954   ที่ ประเทศฝรั่งเศส
เดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 13 พฤศจิกายน   ค.ศ. 1954
ปัจจุบันคุณพ่อช่วยงานอยู่ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์อบรมรักกางเขนสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
- เรียนภาษาไทยกับคุณพ่อลาร์เก เป็นเวลา 1 เดือน
- ไปประจำที่วัดหัวไผ่ ร่วมงานกับคุณพ่อสนิทและคุณพ่อบุญชู 
  แล้วเรียนภาษาไทยต่อจนถึงเดือนตุลาคม 1955
- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุ่งไหมและบัวท่า สังฆมณฑลอุบลราชธานี
- ประจำที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 1956-1970
- เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกที่อุบลฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 1971-เดือนสิงหาคม 1979  
- เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกหนองทามน้อย 
 และเป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอนของสังฆมณฑลอุบลราชธานี
- เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ
- เป็นพ่อวิญญาณรักษ์อารามรักกางเขนอุบลฯ จนถึงปี ค.ศ. 2019
 
คติพจน์     ​​“มองเห็นพ่ออย่างไร...คติพจน์ของพ่อ ก็เป็นอย่างนั้น”
 
 
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 เวลา 01.30 น. สิริอายุ 90 ปี (1928-2019)