คุณพ่อ แบร์นารด์ กิลแม็ง

 

คุณพ่อ แบร์นารด์  กิลแม็ง
 
เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1929 ที่มอร์แลย์  จังหวัดเมอซ์  ประเทศฝรั่งเศส  
บวชพระสงฆ์วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1952 เรียนต่อและไปมิสซังอุบล 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1956   เรียนภาษาแล้ว 
ปี ค.ศ. 1958               เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุบล  
ปี ค.ศ. 1959-1964       เป็นอาจารย์ที่บ้านเณรท่าแร่  แล้วเป็นอธิการบ้านเณรนั้น  
ปี ค.ศ. 1965-1962       เป็นเจ้าอาวาสที่มหาวิทยาลัยสารคาม 
ปี ค.ศ. 1969-1972       เป็นอธิการแขวงคณะมิสซังต่างประเทศที่กรุงเทพฯ  
ปี ค.ศ. 1972-1977       เป็นผู้รับผิดชอบการอภิบาลชีวิตครอบครัว  ในสังฆมณฑลอุบล  และระดับชาติ  
ปี ค.ศ. 1977-1985       เป็นเจ้าอาวาสวัดสุรินทร์ 
ปี  ค.ศ. 1985    เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตาวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ
 
สู่อ้อมพระหัตถ์พระบิดา วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2017 สิริอายุ 88 ปี