คุณพ่อ ปอล โอม็องต์

 

 
คุณพ่อ ปอล โอม็องต์
 
(AUMONT)
 
 
คุณพ่อ ปอล โอม็องต์ เกิดประมาณปี ค.ศ. 1692 หรือ ค.ศ. 1693 ที่กรุงปารีส (แขวงแซน) นายโบสซุเอต์ อุปการให้คุณพ่อได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนนาวาร์ คุณพ่อเข้าเรียนตอนอายุ 7 ขวบ ในปี ค.ศ. 1699 วันฉลองนักบุญ เรมี คือวันที่ 1 ตุลาคม คุณพ่อสมัครเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1713 เวลานั้น คุณพ่อรับศีลบวชน้อยแล้วและเป็นอักษรศาสตร์บัณฑิต คุณพ่อไม่มีเวลาสอบเอาปริญญาทางเทวศาสตร์ได้ ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1717 และออกจากกรุงปารีส วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1718 เมื่อมาถึงอยุธยา คุณพ่อก็ได้รับหน้าที่เป็นเหรัญญิกของมิสซัง และเป็นเจ้าอาวาสวัดอยุธยา
 
ในปี ค.ศ. 1724 คุณพ่อได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดที่เมืองมะริด เเล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนประชุมมิสซัง ดูแลแขวงตะนาวศรี
 
คุณพ่อได้ทิ้งบันทึกความทรงจำเล่มหนา 800 หน้าไว้ให้
 
บันทึกความทรงจำนี้ แม้จะเป็นของส่วนตัวของคนๆ หนึ่ง ก็เกือบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของผู้เขียน แต่มีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมของชาวสยาม แล้วก็ผลผลิตต่างๆของประเทศนี้
 
คุณพ่อมรณภาพลงที่บ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1773