คุณพ่อ ยัง บัปติส ฟูยาต์

 

คุณพ่อ ยัง บัปติส ฟูยาต์

 FOUILLAT
 
 
คุณพ่อ ยัง บัปติส ฟูยาต์ เกิดวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1876 ที่วิโอเลย์ ในเขตสังฆมณฑลลีออง แขวงลัวร์ คุณพ่อรับศีลโกนแล้วเมื่อเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1898  คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1901  และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 14 กรกฏาคม ค.ศ. 1901
 
คุณพ่อมาถึงกรุงเทพฯ เดือนกันยายน ค.ศ. 1901 และอยู่จนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1934 เมื่อคุณพ่อมาถึงประเทศไทย ก็ถูกส่งไปอยู่วัดกาลหว่าร์ เพื่อเรียนภาษาจีนแต้จิ๋ว หรือโฮกโกล และในปี ค.ศ. 1902   คุณพ่อเดส์ซาลส์  ก็ส่งท่านกับคุณพ่อดือรังด์ ไปที่วัดสาขาที่บางเชือกหนัง เพื่อเรียนภาษาจีนแคะ หรือฮักกา กับคุณพ่อโยเซฟ
 
ปี ค.ศ. 1903 คุณพ่อฟูยาต์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ แทนคุณพ่อเดส์ซาลส์ ซึ่งเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศส ในเวลาเดียวกัน คุณพ่อก็เป็นเจ้าอาวาสวัดปากลัดด้วย
 
ปี ค.ศ. 1906-1910  คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง
 
ปี ค.ศ. 1910 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ แทนคุณพ่อเปอตีต์
 
ปี ค.ศ. 1914 คุณพ่อถูกเกณฑ์ทำสงคราม จึงออกจากวัดกาลหว่าร์ไป
 
ปี ค.ศ. 1919 หลังสงคราม  คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเพลง
 
ปี ค.ศ. 1923 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำไทร และอยู่ที่วัดนี้จนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1934 และแล้ว คุณพ่อฟูยาต์ก็ลาออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่บ้านนาซาแร็ธ ที่ฮ่องกง โดยทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก
 
ปี ค.ศ. 1933 คุณพ่อไปพักผ่อนและเข้าเงียบที่บ้านนาซาแร็ธ ในโอกาสนี้ คุณพ่อได้ติดต่อกลุ่มมิชชันนารีเล็กๆ ซึ่งดำเนินชีวิตแห่งการภาวนาและทำงาน การพักระยะสั้นในสถานที่ที่คุณพ่อเลือกเองนี้ คงจะทำให้จิตใจของคุณพ่อรู้สึกซาบซึ้ง แล้วในปีต่อมา คุณพ่อจึงกลับไปที่นั่นอีก  คราวนี้ไปอยู่เลย
 
ชีวิตของคุณพ่อที่นาซาแร็ธนั้นไม่มีปัญหาอะไร คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกของบ้านนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 คุณพ่อทำหน้าที่เป็นอย่างดีเท่าที่ทำได้ และทำอยู่จนถึงบั้นปลายชีวิต
 
คุณพ่อฟูยาต์มรณภาพลงอย่างนุ่มนวล ที่โรงพยาบาลแซงต์ ปอล ที่ฮ่องกง ในคืนวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1950 มีอายุได้ 74 ปี หลังจากได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และพระคุณการุณย์ของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยรู้ตัวดี และยอมตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าทุกประการ.