คุณพ่อ โอโนรา ยวงบัปติสตา ยือกลาร์

 

คุณพ่อ โอโนรา ยวงบัปติสตา ยือกลาร์

JUGLAR

 
คุณพ่อ โอโนรา ยวงบัปติสตา ยือกลาร์  เกิดวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1868 ที่แชงตังเดรแดสอัลป์ (บาสส์อัลป์) คุณพ่อเข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1880  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1891  ออกเดินทางมาประเทศสยาม วันที่ 15 เมษายน ปีเดียวกัน
 
ปี ค.ศ. 1891-1896 คุณพ่อยือกลาร์ได้เป็นเจ้าอาวาสหัวหน้าการแพร่ธรรมใน มณฑลบางปลาสร้อย
 
ปี ค.ศ. 1894-1896   คุณพ่อตั้งศูนย์ปฎิบัติงานอยู่ที่เมืองพนัส 
 
ปี ค.ศ. 1897-1898 คุณพ่อเป็นปลัดผู้ช่วยที่วัดปากลัด
 
ปี ค.ศ. 1898 คุณพ่อเป็นปลัดผู้ช่วยที่วัดจันทบุรี
 
ปี ค.ศ. 1899 คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสและดูแลกลุ่มคริสตชนที่ปากน้ำจันทบุรี
 
ปี ค.ศ. 1900-1903 คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสดูแลกลุ่มคริสตชนปากคลองท่าลาด  ซึ่งได้รับการพัฒนา โดย คุณพ่อแย็นวัวส  คุณพ่อจึงพยายามทำการสอน บรรดาคริสตังและคริสตังสำรอง ให้รู้จักคำสอนอย่างดีที่สุด แต่การเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้าก็เป็นภาระหนักสำหรับคุณพ่อ
 
ปี ค.ศ. 1903 คุณพ่อเป็นผู้ดูแลวัดท่าเกวียน
 
ปี ค.ศ. 1907 คุณพ่อยือกลาร์ กลับมาเป็นเจ้าอาวาสที่ปากคลองท่าลาด 
 
ปี ค.ศ. 1912 อาศัยความมานะพากเพียร และความอดทน คุณพ่อจึงซ่อมแซมวัด ปากคลองท่าลาดได้สำเร็จ
  
ปี ค.ศ. 1919 คุณพ่อรายงานถึงความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในหมู่สัตบุรุษของคุณพ่อเนื่องจากการเล่นการพนัน และความประพฤติอันมิชอบ อันเกิดมา จากการติดต่อ และการที่ได้เห็นตัวอย่างของคนต่างศาสนา
 
ปี ค.ศ. 1921 คุณพ่อจดไว้ว่า จำนวนคริสตังซึ่งมี 200 คน  เมื่อ ปี ค.ศ. 1905  นั้น บัดนี้มีถึง 400 คนแล้ว  และกลุ่มคริสตชนนี้ ดูเหมือนมีชีวิตชีวา เพิ่มขึ้น แต่เรื่องโรงเรียน ยังไม่เจริญ ปี ค.ศ. 1923  จำนวนนักเรียน จาก 20 คน  ก็เพิ่มขึ้นเป็น 50 คน
 
ปี 1924 หลังจากได้ทำงานแพร่ธรรม 33 ปีในมิสซังสยาม คุณพ่อกลับไป เยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนในประเทศฝรั่งเศส คุณพ่อได้เป็นผู้อาวุโส ที่สุดของมิสซัง  คุณพ่อถึงแก่มรณภาพที่บ้านพักมองต์เบอตง ใน วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1940  อายุ 73 ปี เป็นพระสงฆ์ได้ 50 ปี