คุณพ่อเซบัสติแอล อิกญาส เยิง

 

คุณพ่อเซบัสติแอล อิกญาส เยิง

JUNG

 
คุณพ่อ เซบัสติแอง อิกญาส เยิง  เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1845  ที่เมืองวลัชโซต์ นังซี ประเทศฝรั่งเศส คุณพ่อรับบวชเป็นอนุสงฆ์ที่นังซีแล้ว ก็เข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1871   คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1872   แล้วออกเดินทางไปมิสซังสยาม วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1872
 
ปี ค.ศ. 1873-1876 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
 
ปี ค.ศ. 1874 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
 
ปี ค.ศ. 1874 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากลัดและวัดปากน้ำ 
(มาจากวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์)
 
ปี ค.ศ. 1875-1876 ช่วยงานที่วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ (มาจากวัดเซนต์ปอล)
 
ปี ค.ศ. 1878-1879 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
 
ปี ค.ศ. 1888-1893 เป็นเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ
 
คุณพ่อ เซบัสติแอง อิกญาส เยิง มรณภาพ วันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1916 ที่วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี  ทำพิธีปลงศพวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1916  ที่วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี