คุณพ่อ ฟรังซัว ซาเวียร์ เกี๊ยฟแฟร์

 

คุณพ่อ ฟรังซัว ซาเวียร์ เกี๊ยฟแฟร์

KIEPFER

 
คุณพ่อ ฟรังซัว ซาเวียร์ เกี๊ยฟแฟร์   เกิดวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1838  ที่มอลส์ไชม์         แขวงบาส์แรง  คุณพ่อเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1859  หลังจากเรียนเทวศาสตร์ได้ 3 ปี  ก็ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1862  คุณพ่อได้รับมอบหมายให้มามิสซังสยาม และออกเดินทางวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1862   คุณพ่อได้ปกครองดูแลวัดซางตาครู้ส ที่กรุงเทพฯ  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1863-1870  คุณพ่อเรียนรู้ภาษาสยามอย่างรวดเร็ว และก็รู้อย่างดีด้วย  ต่อมาคุณพ่อล้มป่วย จึงกลับไปยุโรปในปี ค.ศ. 1870  คุณพ่อเลือกอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และในฤดูหนาวปี ค.ศ. 1872  คุณพ่อไปอยู่ที่  กรุงปารีส ดูแลช่วยเหลือคนยากจนชาวอัลซาสลอร์แรส
 
คุณพ่อมรณภาพ วันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1873  มีพิธีปลงศพอย่างสง่าที่อาสนวิหาร        เมืองมารซาย  ศพของคุณพ่อฝังอยู่ในสุสานของเมืองนี้.