คุณพ่อ ยัง บัปติส ฟรังซัว หลุยส์ ลาร์โนดี

 
 
คุณพ่อ ยัง บัปติส ฟรังซัว หลุยส์ ลาร์โนดี
 
คุณพ่อ ยัง บัปติส ฟรังซัว หลุยส์ ลาร์โนดี เกิดวันที่ 6 ธันวาคมค.ศ. 1819 ที่หมู่บ้านลาสแซร เมืองเดกาญัก (แขวงโลต์) เข้าเยนอยู่ในบ้านเณรเล็ก ที่มองต์โฟกอง และเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1842  คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1844 และออกจากปารีส วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1845 ไปลงเรือชื่อ “ออร์รีอังต์” ที่ท่าเรือเมืองบอร์โด มุ่งสู่มิสซังกรุงสยาม
 
คุณพ่อถูกส่งไปอยู่ที่ปากเพรียว แล้วในปี ค.ศ. 1851 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา คุณพ่อประจำอยู่ที่วัดนี้จนถึงปี ค.ศ. 1861 ยกเว้นช่วงเวลาที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์ เพราะพวกมิชชันนารีประสบปัญหายุ่งยากถูกขับไล่ออกจากกรุงสยาม เนื่องจาก ไม่ยอมร่วมมือในกิจการนอกรีต เกี่ยวกับการถวายสัตว์ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดิน
นอกจากปฏิบัติงานแพร่ธรรมของคุณพ่อ มิชชันนารีผู้นี้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดลองหลายอย่างทางเคมีและฟิสิกส์ คุณพ่อใช้กระแสไฟฟ้าทางเคมีทำการซุบเงินและทอง ทำเครื่องนาฬิกาและเครื่องกลไก จนดึงดูดความสนใจ พร้อมด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกขุนนาง ข้าราชการเป็นจำนวนมาก  คุณพ่อจัดการส่งพืช นก และปลา ไปให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งกรุงปารีส ซึ่งแต่งตั้งให้คุณพ่อเป็นสมาชิกผู้สื่อข่าว คุณพ่อได้ค้นพบปลาชนิดหนึ่ง และตั้งชื่อเหมือนคุณพ่อ
 
ปีค.ศ. 1856 เมื่อทูตฝรั่งเศส ชื่อ เมอสิเออร์ เดอ มองติญี มาถึงกรุงเทพฯ เพื่อเจรจาทำสัญญาพระราชไมตรีกับกรุงสยาม คุณพ่อได้รับมอบหมายเป็นล่ามให้ทูตผู้มีอำนาจทำการแทนฝรั่งเศสอย่างเต็มที่ และในฐานะล่ามนั้นเอง คุณพ่อจึงได้ร่วมอยู่ในการประชุมเพื่อทำสัญญาพระราชไมตรีทุกครั้ง
 
ในปี ค.ศ. 1861 คุณพ่อยังได้ติดตามคณะทูตสยาม ไปประเทศฝรั่งเศส ในฐานะล่ามอีกเช่นกัน เมื่อกลับมาสยาม คุณพ่อก็ทำงานแพร่ธรรมต่อไป แล้วในปี ค.ศ. 1867 คุณพ่อกลับฝรั่งเศสพร้อมกับคณะทูตสยามชุดใหม่อีก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คุณพ่อก็ประจำอยู่ที่เมืองเดกาญัก ถิ่นกำเนิดของคุณพ่อ และถึงแก่มรณภาพลง ณ เมืองนี้เอง วันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินแห่ง ลา เลญีออง ดอนเนอร์.