คุณพ่อ นิโกลาส มารี เลอเกอซ์

 
คุณพ่อ นิโกลาส มารี เลอเกอซ์
 
คุณพ่อ นิโกลาส มารี เลอเกอซ์  เกิดวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1921  ที่เรอแคลส์น  แขวงโซนเนลัวร์  มาเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1847 เวลานั้นเป็นอนุสงฆ์แล้ว  คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 18 ธันวาคม และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1848 เมื่อมาถึงสยาม  คุณพ่อได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่บ้านเณรอัสสัมชัญกรุงเทพฯ พออยู่ได้ไม่นาน  คุณพ่อก็จากไปอยู่สิงคโปร์  
 
เมื่อคุณพ่อเลอเกอซ์กลับมาสยามในปี ค.ศ. 1851  คุณพ่อก็กลายเป็นมิชชันนารีเคลื่อนที่ทางภาคตะวันตก ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง  แต่คุณพ่อมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่นครชัยศรี  คุณพ่อมรณภาพที่กรุงเทพฯ  ในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1860