คุณพ่อ ลือเชียง ยอร์จ มิระแบล

 
 
คุณพ่อ ลือเชียง  ยอร์จ มิระแบล
 
คุณพ่อ ลือเชียง  ยอร์จ มิระแบล เกิดวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1902 ที่เมืองกัปเดอนัค สังฆมณฑลลโรแดส  คุณพ่อเรียนปรัชญาปีแรก แล้วเข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1924  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1928  ขณะที่กำลังเรียนอยู่บ้านเณรคุณพ่อ   ได้แสดงเจตน์จำนงอยากจะเข้าเป็นฤาษี พระสังฆราชเดอเกรบรียัง อธิการใหญ่ของคณะ จึงขอร้องให้คุณพ่อไปทำการแพร่ธรรมในต่างประเทศก่อน เพื่อจะได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนภายหลัง จึงจะอนุญาต ดังนั้น คุณพ่อจึงออกเดินทางมาสยาม เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1928
 
ถึงกรุงเทพฯ แล้ว พระสังฆราชแปร์รอส ส่งคุณพ่อมิระแบล กับ คุณพ่อเบเนดิกโต นิโกเลา ชุนกิม ไปอยู่ประจำพิษณุโลก ทั้งสองท่านจึงช่วยกันรวบรวมคริสตังชาวจีน แล้วคุณพ่อมิระแบล สร้างวัดไม้แทนวัดน้อยเดิม ที่คุณพ่ออันเดร เคยสร้างไว้ก่อน และคุณพ่อมิระแบลได้ตั้งชื่อวัดเป็น  “วัดนักบุญนิกอลาส”  ตามชื่อพ่อปลัดผู้ร่วมงานของคุณพ่อ 
 
ปี ค.ศ. 1930 คุณพ่อมิระแบล จึงขึ้นไปบุกเบิกเชียงใหม่ และให้คุณพ่อนิโกเลาไปอยู่ที่ลำปาง ซึ่งได้สร้างวัดน้อยอยู่ที่ลำปางตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1930  ส่วนที่ชียงใหม่ คุณพ่อมิระแบล เชิญภคินีคณะอุรสุลิน ไปทำการเปิดโรงเรียนที่เชียงใหม่ ซึ่งภคินีเหล่านั้นไปเปิด “โรงเรียนเรยีนาเชลี”  แต่ปี ค.ศ. 1931  คุณพ่อเชิญภราดาคณะเซนต์คาเบรียลไปเปิดโรงเรียนสำหรับเด็กชาย ซึ่งได้สร้าง “โรงเรียนมงฟอร์ต” ปี ค.ศ. 1932  คุณพ่อบิระแบลอยู่เชียงใหม่กับคุณพ่อวินแซนเต (วรงค์ สุขพัฒน์)  พ่อมิระแบลได้สร้างวัดแรกที่เชียงใหม่ และมีการเสกวัดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1932  ชื่อ “วัดพระหฤทัย”  ปี ค.ศ. 1932  คุณพ่อมิระแบลได้ต้อนรับคุณพ่อเมอนิเอร์ ผู้มาใหม่ และคุณพ่อเมอนิเอร์ เมื่อพอรู้ภาษาได้บ้าง  คุณพ่อก็มอบธุระให้ไปที่แม่ริม ตามที่ชาวบ้านได้ไปติดต่อกับ    
 
คุณพ่อเมอนิเอร์เอง ตอนแรกมีกระท่อมไม้ไผ่ ใช่เป็นทั้งวัด บ้านพักคุณพ่อแปลคำสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1933  ได้มีการโปรดศีลล้างบาปที่แม่ริม เป็นครั้งแรก 29 คน ในจำนวนนี้เป็น  ผู้ใหญ่ 18 คน  ต่อมา  คุณพ่อเมอนิเอร์ จัดการสร้างบ้านไม้เพื่อจะได้ใช้เป็นทั้งวัด  โรงเรียน  และบ้านพักพระสงฆ์ด้วย แทนบ้านไม้ไผ่ ปี ค.ศ. 1932-1933  คุณพ่อมิระแบล ได้ซื้อที่ไว้ที่เชียงดาว และมอบหมายให้คุณพ่อวินแซนเต ผู้ช่วยให้สร้างบ้านแบบเดียวกับที่แม่ริม (สร้างวัด บ้านพักพระสงฆ์ และเปิดโรงเรียนด้วย)
 
ปีค.ศ. 1933 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม คุณพ่อมิระแบล กับ คุณพ่อนิโกเลา ได้เดินไปจากเชียงใหม่ ข้ามภูเขาต่างๆ จนถึงเขตแดนพม่าตรงเมืองปาปูน เพื่อจะได้สำรวจว่า มีหวังที่จะได้ตั้งกลุ่มคริสตชนตามภูเขาเหล่านั้นหรือไม่ ตั้งแต่บัดนั้นมา คุณพ่อมิระแบลค่อยๆ มอบให้คุณพ่อเมอนิเอร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการขยายการแพร่ธรรมตามภาคเหนือนั้น โดยในตอนแรกมีคุณพ่อนิโกเลากับ คุณพ่อวินแซนเต เป็นผู้ช่วย ภายหลัง พระสังฆราชแปร์รอส ส่งพระสงฆ์อื่นๆ  มาช่วยเปิดกลุ่มอื่นๆ ต่อไป คุณพ่อมิระแบลตั้งใจจะเข้าเป็นฤาษีต่อไปตามกระแสเรียก คุณพ่อกลับถึงปารีส วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1934 และได้เข้าในอาราม กรังด์ชาร์เตรอซ์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1935  แล้วถวายตัวตลอดชีพ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1941  แต่เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย  คุณพ่อได้รับอนุญาตให้ย้ายไปเป็นตรัปปีสต์ ที่อาราม ตรัป (แม่พระแห่งหิมะ) เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1955